(Minghui.org) تمرین‌کننده فالون گونگ، هوانگ یانژی از بخش جیدونگ، استان گوانگ‌دونگ، در ژوئیه سال ۲۰۱۶، بازداشت شد. در محاکمه‌ای که ماه ژانویه برگزار شد، وکیل مدافعش دادخواست مبنی‌بر بی‌گناهی او را ارائه داد. در ۱۳ مارس، دادگاه قضایی محلی او را آزاد کرد.

تمام این سلسله رویدادها با بازداشت گسترده آغاز شد.

در تاریخ ۲۴ فوریه سال ۲۰۱۶، بیست تمرین‌کننده فالون گونگ، هنگامی که به ملاقات یک تمرین‌کننده در بخش جیدونگ رفتند، توسط ده‌ها تن از افراد پلیس مسلح بازداشت شدند. درحالی‌که بسیاری از آنها در روز بعد آزاد شدند، چهار نفر از آنها، از جمله یانگ ژوانگ‌کای و شو رویی‌پینگ زندانی شدند.

دادگاه بخش جیدونگ برای این چهار تمرین‌کننده زندانی‌شده در ۱۹ ژوئیه یک محاکمه علنی برگزار کرد.

هوانگ یانزای و تمرین‌کننده دیگری به نام وو یوئه‌یین دعوت‌نامه نوشتند، ساکنان محلی را به محاکمه دعوت کردند. آنها هر دو نیز در ۱۹ ژوئیه بازداشت شدند.

وو یوئه‌یین در ماه سپتامبر، پس از مدت دو ماه حبس آزاد شد.

در تاریخ ۱۷ ژانویه، دادگاه بخش جیدونگ یک محاکمه برای هوانگ یانژای ترتیب داد. قضات هیچ مدرکی علیه هوانگ پیدا نکردند. او درحال حاضر در خانه‌اش به‌سر می‌برد.

گرچه چند تمرین‌کننده بازداشت‌شده در مناطق مختلف گناهکار شناخته نشدند و در سال ۲۰۱۷ آزاد شدند، اما آزار و شکنجه فالون گونگ همچنان ادامه دارد و سیاست رسمی آزار و اذیت بدون تغییر باقی مانده است.