(Minghui.org) دادستانی منطقه جیژو در شهر هنگشویی در 10 فوریه 2017، از اتهام‌ علیه تمرین‌کننده فالون گونگ آقای جیو چانگیینگ صرف‌نظر می‌کند. آقای جیو عاری از هرگونه اتهامی آزاد شد. اما دادستانی بازهم از آقای جیو خواست که هر سه ماه به اداره پلیس شهر جیژو گزارش بدهد.

در 20 اکتبر 2016، گزارش آقای جیو هفتادساله و تمرین‌کننده دیگری بخاطر آویزان کردن بنرهای حاوی اطلاعات درباره فالون گونگ به پلیس داده شد. آنها توسط مأموران اداره پلیس شهر جیژو دستگیر شدند و خانه‌‌شان غارت شد. آنها را به بازداشتگاه شهر جیژو بردند.

دادگاه منطقه جیژو هردو تمرین‌کننده را در 17 ژانویه 2017 محاکمه کرد. دو وکیل مدافع از جانب آنها دادخواست تشکیل دادگاه تجدیدنظر ارائه کردند.

آقای جیو در حالی که در بازداشتگاه زندانی بود، هر روز به مدت 10 ساعت مجبور به انجام کارهای اجباری سخت بود.

آقای جیو در روستای جیویانگ در شهر جیژو زندگی می‌کند. او از زمانی که حکومت کمونیست آزار و شکنجه فالون گونگ را در سال 1999 شروع کرد، چند بار دستگیر و دو بار به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شده است. آقای جیو در طول یکی از حبس‌هایش به‌طور وحشیانه‌ای تحت شکنجه قرار گرفته و توانایی کار کردنش را تقریباً ازدست داده است.