(Minghui.org) خانم مو شیائومی، تمرین‌کننده فالون گونگ از شهرستان چیان‌آن در استان جیلین؛ در تاریخ 6 ژانویه 2016 دستگیر و در بازداشتگاه شماره 4 شهر چانگ‌چون حبس شد.

به او دستور داده شد تا مدارک دادستانی را امضاء کند اما او از این کار اجتناب کرد چراکه هیچ کار اشتباهی انجام نداده بود. دادستانی در 7 آوریل پرونده را مختومه اعلام کرد و او آزاد شد.

وقایع مشابهی در سایر مناطق چین نیز دیده شده است که طی آن، تمرین‌کنندگان فالون گونگ توسط مأموران آزاد شدند. بسیاری از مأموران پس از اینکه حقایق فالون گونگ و آزار و شکنجه را فهمیدند، قدم‌های قاطعانه‌ای در پیروی نکردن از سیاست‌های آزار و شکنجه حزب کمونیست چین برداشتند.

نپذیرفته شدن توسط بازداشتگاه وی‌زیگوئو

خانم مو همراه خانم دونگ یانهوآ و یانگ یوژی که آنها نیز تمرین‌کننده فالون گونگ بودند، توسط مأموران اداره پلیس جین‌چنگ دستگیر شدند. خانم دونگ و یانگ هر دو به بازداشتگاه وی‌زیگوئو برده و دو هفته در آنجا حبس شدند.

خانواده خانم مو هیچ اطلاعی از مکان او نداشتند و حتی بیش از یک هفته هیچ اطلاعیه‌ای از پلیس دریافت نکردند. آنها بعداً فهمیدند که او نیز به بازداشتگاه وی‌زیگوئو برده شده بود اما چون مأموران آنجا او را نپذیرفته بودند، خانم مو دوباره به اداره پلیس بازگردانده شده بود.

معاون رئیس اداره پلیس لیو هویی، دستور داد همان روز خانم مو تحت آزمایشات پزشکی قرار بگیرد و پایان آن روز او را به بازدشتگاه برد که در تاریخ 20 ژانویه به بازداشتگاه شماره 4 چانگ‌چون منتقل شد.

خانواده خانم مو به نیابت از او وکیلی استخدام کردند. دادستانی در تاریخ 7 آوریل پرونده را مختومه کرد و او به خانه بازگشت.

بازداشت‌های چندگانه

خانم مو 53 ساله، تمرین فالون گونگ را در سال 1996 آغاز کرد. اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری به طور چشمگیری زندگی‌اش را تغییر داد. ذهنش را بازتر کرد و بیشتر خواهان کمک به دیگران بود.

با این وجود، او چندین بار به‌خاطر اعتقادش بازداشت شد. در سال 2003 به اردوگاه کار اجباری برده و در آنجا توسط مأموران با باتوم برقی به او شوک اعمال شد تا مجبورش کنند اعتقادش را رها کند. همچنین مجبورش کردند در سلول کنار شخصی مبتلا به بیماری پوستی اسکابیس بخوابد. او کمی بعد به بخش خشن‌تری انتقال داده شد که مانع خوابیدنش می‌شدند.

او دوباره در سپتامبر 2007 دستگیر و به مدت دو سال در اردوگاه کار اجباری هی‌زوییزو حبس شد.

بنا بر مقاله‌های سایت مینگهویی، در سال 2016 حداقل 840 تمرین‌کننده در استان جیلین به‌خاطر تمرین فالون گونگ مورد بدرفتاری قرار گرفتند. 6 تن از میان آنها در حین توقیف پلیس جان باختند، 66 نفر به زندان محکوم و خانه‌های 140 نفر از آنها غارت شد.

گزارش‌های اخیر حاکی از حذف جرائم، مختومه اعلام شدن پرونده‌ها و آزادی تمرین‌کنندگانی است که به طور غیر قانونی بازداشت شده بودند.