(Minghui.org) یک تمرین‌کننده‌ مسن فالون گونگ در منطقۀ ما مورد تحسین بود و سایرین درکل او را تمرین‌کننده‌‌ای بسیار خوب و برجسته درنظر می‌گرفتند. او تحصیلکرده بود و مدرک دانشگاهی داشت. به‌نظر می‌رسید درک عمیقی از اصول فا دارد و فا را به‌خوبی مطالعه می‌کند.

این تمرین‌کننده برای وب‌سایت مینگهویی مقالاتی می‌نوشت و در نوشتن مقالات به سایر تمرین‌کنندگان نیز کمک می‌کرد. او در اعتباربخشی به دافا کوشا بود. با هماهنگ‌کننده محلی همکاری می‌کرد و مسئول تحویل دادن مطالبِ فالون دافا بود. حتی باوجودی‌که حدود 70 سال داشت، هرگز گله و شکایت نمی‌کرد و می‌توانست بسته‌های بزرگ مطالب را به‌آسانی از پله‌های چند طبقه بالا و پایین ببرد. به‌طور فعالی درباره فالون دافا و آزار و شکنجه نیز با مردم صحبت می‌کرد.

اما یک روز ناگهان نیمی از بدنش فلج شد. او گیج شده بود و نمی‌توانست به‌طور ‌واضح صحبت کند. نمی‌توانست فا را مطالعه کند یا تمرینات را انجام دهد. وقتی او را به بیمارستان بردند، پزشکان نتوانستند هیچ بیماری‌ای را تشخیص دهند. هم‌تمرین‌کنندگان متحیر بودند و برایش افکار درست فرستادند. او به‌مدت یک هفته در این وضعیت بود و سپس درگذشت.

هم‌تمرین‌کنندگان برای جمع کردن کتاب‌ها و مطالب اطلاع‌رسانی دافا به منزلش رفتند. وقتی کتاب‌ها را جمع می‌کردند، با کمال تعجب دیدند که او روی همه کتاب‌ها ازجمله جوآن فالون مطالبی نوشته است. او دور برخی از جملات دایره کشیده بود یا نماد سوآستیکا را به‌صورت وارونه اضافه کرده بود. اسمش را روی برخی از کتاب‌ها نوشته بود یا شعرهای خودش را اضافه کرده بود. بعضی از صفحات به رنگ‌های گوناگون علامت‌گذاری شده بودند.

تمرین‌کنندگان شوکه شده بودند که چرا او با کتاب‌های دافا مانند کتاب‌های عادی رفتار کرده و دور برخی جملات دایره کشیده یا جملاتی را که به‌نظرش مهم بودند، علامت‌گذاری کرده است.

استاد به ما آموختند:

«بعضی از افراد نمی‌توانند کیفیت روشن‌بینی خود را بهبود بخشند. آنها با بی‌اعتنایی چیزهایی را روی کتابِ من می‌نویسند. تمرین‌کنندگانِ ما با چشم سوم باز، هر یک می‌توانند ببینند که این کتاب پر از رنگ‌های خیره‌کننده است و با نور طلایی می‌درخشد و هر کلمه نقشی از فاشن مرا در بردارد. اگر دروغ بگویم، همه را گول زده‌ام، آن علامت‌هایی که در کتاب می‌گذارید بسیار تاریک هستند. چگونه جرأت می‌کنید همین‌طوری روی آن علامت بگذارید؟» «سخنرانی نهم» در جوآن فالون)

ما نمی‌دانیم چرا این تمرین‌کننده آموزه‌های استاد را در این خصوص دنبال نکرد.

فای استاد نردبانی برای ما است تا به قلمروهای بالا صعود کنیم. به‌خوبی مطالعه کردن فا، تضمینی است تا به کمال ‌برسیم. اما به‌منظور مطالعه خوب فا باید به استاد و فا احترام بگذاریم. علامت گذاشتن روی کتاب‌های استاد غیرمحترمانه است، به‌ویژه اینکه استاد به‌وضوح بیان کردند این کار را انجام ندهیم. نیروهای کهن شکاف این تمرین‌کننده را دیدند و جرأت کردند زندگیِ او را بگیرند.