(Minghui.org) برخی از اعضای خانواده‌ تمرین‌کنندگان فالون دافا در چین، فریب تبلیغات رژیم را خوردند و نیز از آزار و شکنجه ترسیدند و با این تمرین مخالفت کردند و آن را نادیده گرفتند. اما سایرین خوبیِ فالون دافا را تشخیص دادند و به‌خاطر ایمان خالصانه‌شان، بارها در مواجهه با مشکلات پاداش گرفتند. در ذیل دو ماجرای این‌چنینی ارائه می‌شود.

فرار از یک دزدی مرگبار

من تمرین‌کننده‌ای در استان هونان هستم و پسرم وو، راننده تاکسی بود. یک شب مردی سوار اتومبیل او شد و یک کابل برق را محکم به دور گردنش حلقه کرد. وو به او پیشنهاد پول داد اما مرد همچنان کابل را محکم‌تر می‌فشرد. وو به یاد آورد که من یک بار به او گفته بودم هنگام مواجهه با مشکلات جدی، باید عبارت «فالون دافا خوب است.» را تکرار کند و از استاد این تمرین تقاضای کمک کند. او این کار را کرد و ناگهان کابل به دو نیم تقسیم شد و وو توانست با دزد مبارزه کند.

وقتی به خانه رسید هنوز می‌لرزید. به من گفت: «امروز نزدیک بود بمیرم. استاد فالون دافا زندگی‌ام را نجات داد.»

آسیب ندیدن بعد از مدفون شدن زیر یک گاوآهن

لیو دهقان پیری اهل استان لیائونینگ و دخترش یک تمرین‌کننده است. در یک روز زمستانی لیو برای جمع‌آوری چوب با گاوآهنش به کوهستان رفت. در حال عبور از یک سرآشیبی، کنترل گاوآهن را از دست داد. گاوآهن رویش افتاد و او را به پایین تپه کشاند.

از آن جایی که دخترش به او توصیه کرده هنگام خطر عبارت «فالون دافا خوب است» را تکرار کند، او چند بار این جمله را فریاد زد. قبل از اینکه متوجه شود، گاوآهن از رویش چرخید و افتاد. او در میان برف ایستاد و متوجه شد کوچک‌ترین آسیبی ندیده است. وقتی دید نشان یادبود که به همراه داشت خرد شده است، متقاعد شد که فالون دافا زندگی‌اش را نجات داده است.

http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/3/162714.html

57ـنیکی پاداش دریافت می‌کند