(Minghui.org) یکی از ساکنین شهر داآن که به‌خاطر باورش به فالون گونگ بازداشت شده بود، به‌دلیل نارسایی تنفسی درمی‌گذرد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است. خانواده این شخص مظنونند که مأموران او را تحت خوراندن اجباری وحشیانه قرار دادند و به ریه‌هایش آسیب رساندند.

خانم هان هونگشیا 57 ساله، در 18 اکتبر 2016 دستگیر و خانه‌اش غارت شد. سویی یانلُنگ رئیس وقت اداره امنیت داخلی شهر داآن مسئول دستگیری او بود.

از آنجا که خانم هان از انکار باورش به فالون گونگ خودداری کرد، مأموران در بازداشتگاه شهر بایچنگ خانم هان را تحت شکل‌های مختلف شکنجه از جمله خوراندن اجباری قرار دادند.

خانم هان به‌شدت بدحال شد و در 8 مارس 2017 در بیمارستان چانگچون بستری شد. او دو روز بعد درگذشت.

خانواده‌اش از درگذشت ناگهانی او شوکه شدند، زیرا از سال 2008 که او فالون دافا را شروع کرده بود، کاملاً تندرست شده بود. التهاب مفاصل، بیماری قلبی و مشکلات گردنش همگی برطرف شده بودند و خلق وخوی بدش نیز ازبین رفته بود. او احساس می‌کرد که باید به مردم بگوید فالون دافا شبیه چیزی نیست که تبلیغات منفی دولت به تصویر کشیده‌اند و صرفاً به‌خاطر صحبت با مردم درباره فالون دافا دستگیر شد و درگذشت.

عزیزان خانم هان در جستجوی راهکارهای قانونی برای به‌اجرا درآوردن عدالت درخصوص پرونده او هستند.

اطلاعات تماس عاملین اصلی این جنایت:

سویی یانلُنگ: 13894655119-86+
وانگ لی (جانشین سویی یانلُنگ): 13904365210-86+ و 18043608062-86+