(Minghui.org) یک هم‌تمرین‌کننده گفت: «آدام به‌خوبی تزکیه می‌کند. او پس از شش ماه از یک اردوگاه کار اجباری آزاد شد، درحالی‌که دوره محکومیتش به مدت دو سال بود. او به کشور ما بازگشت و یک مکان تولید مطالب فالون گونگ را راه‌اندازی کرد. همچنین سایر تمرین‌کنندگان را به اعتباربخشی به فا تشویق می‌کند. او واقعاً یک تمرین‌کننده دافا در طول دوره اصلاح فا است.»

بعد از اینکه این موضوع را شنیدم، درباره این تمرین‌کننده فکر بدی در من ایجاد شد: «او قادر به انجام مدیتیشن نشسته در حالت لوتوس کامل بود. درحال حاضر حتی نمی‌تواند تمرین را به‌صورت نیمه لوتوس انجام دهد. چرا؟»

افکارم ریشه در حسادت داشت. این مسئله همچنین زمانی آشکار می‌شد که با سایر تمرین‌کنندگان صحبت می‌کردم.

استاد به ما آموختند:

«...حسادت به‌صورت بسیار نیرومندی در چین ظاهر شده است، آنقدر نیرومند که به‌صورت پدیده‌ای طبیعی در آمده و مردم نمی‌توانند آن را در خود احساس کنند.» («حسادت» از جوآن فالون)

در مطالعه گروهی، برنیس گفت: «به چنین تمرین‌کننده‌ای نگاه کنید. او گرچه سال‌ها زندانی شد، فا را مطالعه می‌کند، افکار درست می‌فرستد و آزار و اذیت را به‌خوبی افشاء می‌کند. طنین صدای او و مهربانی‌اش به هنگام روشنگری حقیقت بسیار صلح‌آمیز است به‌طوری که حضار به‌راحتی متقاعد می‌شوند. نتیجه بسیار خوبی دارد.» و سپس رو به من کرد و گفت: «شما نمی‌توانید این کار را انجام دهید به‌خاطر اینکه خلق و خوی تندی دارید.»

من یک کلمه هم نگفتم اما فکر کردم: «تعداد افرادی که او آنها را متقاعد کرده است تا از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و سازمان‌های وابسته خارج شوند هرچقدر هم باشند، من به او کمک کردم تا به اینترنت وصل شود و خروجش را در وب‌سایت اپک تایمز ثبت کند.»

شارلوت پرسید: «اگر او به‌خوبی تزکیه می‌کند، پس چرا هر روز تزریق انجام می‌دهد؟» (تمرین‌کننده مزبور از زمانی که در زندان تحت شکنجه قرار گرفت، دچار علائم دیابت شده است.)

برنیس گفت: «به کاستی‌های دیگران توجه نکنید، بلکه نقاط قوت آنها را مد نظر قرار دهید. ما باید هر آنچه را که به‌خوبی انجام می‌دهد تحسین کنیم.»

از این گفتگو، هرکسی می‌تواند ببینید که شارلوت و من دارای چنان حسادت بسیار قوی‌ای هستیم که حتی نتوانستیم آن را تشخیص دهیم.

حسادت همچنین دارای جلوه‌های زیر است: اجازه ندادن به دیگران در اشاره به کاستی‌های‌مان، گرفتن انگشت اشاره به سمت دیگران یا گله و شکایت کردن، خودسرانه عمل کردن و نگاه تحقیرآمیز به دیگران.

حسادت منجر به درگیری و تضاد بین تمرین‌کنندگان می‌شود و از سوی نیروهای کهن مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. درنتیجه، برخی از تمرین‌کنندگان بازداشت می‌شوند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

استاد بیان کردند:

«این قانون وجود دارد: اگر در مسیر تزکیه حسادت از بین نرود فرد نمی‌تواند به ثمره حقیقی نائل شود، مطلقاً نمی‌تواند به ثمره حقیقی نائل شود.» («سخنرانی هفتم» از جوآن فالون)

استاد همچنین به ما آموختند:

«امروز به تمرین‌کنندگان می‌گویم: چشم خود را بر مشکل‌تان نبندید. هدف شما تزکیه به سوی سطوح بالاتر است، بنابراین مجبورید از شر حسادت خلاص شوید.» («سخنرانی هفتم» از جوآن فالون)

تلاش خواهم کرد تا حسادتم را از ریشه از بین ببرم!