(Minghui.org) خانم شیونگ ونفانگ، در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۶ به‌دلیل خودداری از انکار فالون گونگ دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیستی چین آن را مورد آزار و شکنجه قرار داده است.

خانم شیونگ وکیلِ حقوقی معروفی به نام آقای فن بیائووِن را استخدام کرد تا از حق آزادی عقیده‌اش که در قانون اساسی تصریح شده، دفاع کند، چراکه هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم محسوب نمی‎کند.

در اواخر ماه ژانویه ۲۰۱۷، آقای فن برای دیدن خانم شیونگ صدها کیلومتر را طی کرد و به بازداشتگاه لوئوهو رفت. در ابتدا اجازه ورود به وی ندادند، اما بعد از اینکه به رئیس بازداشتگاه اعتراض کرد، به او اجازه ملاقات دادند، درحالی‌که اجازه نداشت در مورد فالون گونگ با موکلش صحبت کند.

دادستانی لوئوهو پس از رفتن آقای فن، ساعت‎ها از خانم شیونگبازجویی کرد و پس از مدت کوتاهی پرونده او را به دادگاه محلی فرستاد.

محاکمه خانم شیونگ برای ۱۳ فوریه برنامه‎ریزی شد و مسئولین دادگاه فقط دخترش را از این جلسه مطلع کردند. آنها او را تهدید کردند که در مورد جلسه به خانواده‎اش و آقای فن چیزی نگوید.

دختر خانم شیونگ تا شب قبل از جلسه دادرسی قادر به پیدا کردن شماره تلفن آقای فن نشد. در آن زمان، دیگر برای آقای فن امکان‌پذیر نبود به موقع به شِنژن برسد.

خانم شیونگ در طول محاکمه، در دفاع از خود شهادت داد.