(Minghui.org) «تگزاس برای حقیقت» سازمانی در جورجتان، تگزاس، در نشست هفتگی‏‎اش در ۱۰ ژوئن، از تمرین‎کنندگان فالون گونگ برای ارائه اطلاعات درباره آزار و شکنجه فالون گونگ دعوت به عمل آورد.

تمرین‎کنندگان فالون گونگ به جلسه «تگزاس برای حقیقت» در ۱۰ ژوئن 2017 دعوت شدند.

دو فیلم مستند به نمایش درآمد، یکی فیلم کوتاه دربارۀ معرفی فالون گونگ و دیگری فیلمی در مورد برداشت اجباری اعضای بدن با مجوز دولت از تمرین‎کنندگان فالون گونگ زندانی در چین بود.

با آگاهی درباره «جنایت بی‏‎سابقه» برداشت اجباری اعضای بدن با مجوز دولت، تمام مخاطبین خواستار اطلاعات بیشتر شدند.

در میان پرسش‎ها، این سؤالات پرسیده شد: «چرا حزب کمونیست چین، فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار می‎دهد؟»، «آیا آمریکایی‎ها برای پیوند عضو به چین سفر می‎کنند؟» و «دولت آمریکا چه اقداماتی برای جلوگیری از جنایت برداشت اجباری اعضای بدن در چین انجام داده است؟»

برخی از افرادی که در این نشست حضور داشتند، فیلم مستند «چین آزاد» را در مراسم قبلی دیده بودند، اما در نشست روز شنبه، اطلاعات بیشتری درباره آزار و شکنجه به‎دست آوردند.سپس آنها به مطالب چاپ‎شده که تمرین‎کنندگان آورده بودند، علاقه‎مند شدند. برخی از افراد برای سایر اعضا که نتوانستند در این مراسم شرکت کنند، چند نسخه از مطالب چا‎پ‎شده را برداشتند.

تمرین‎کنندگان هیچ گونه کمک مالی را قبول نکردند. یکی از تمرین‎کنندگان گفت: «ما کمک مالی قبول نمی‎کنیم. فقط امیدواریم که شما به افراد بیشتری، حقیقت درباره آزار و شکنجه فالون گونگ را بگویید.»

برخی از اعضای سازمان، کانال‎ها و فرصت‎هایی را برای روشنگری حقیقت به دولت و سازمان‎های دیگر پیشنهاد کردند.