(Minghui.org) خانم وانگ شیومین حدود 80 سال دارد، اما به‌لطف تمرین فالون گونگ بسیار جوان‌تر به‌نظر می‌رسد. فالون گونگ تمرینی معنوی براساس اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری است.

با اینکه خانم وانگ از مزایای فوق‌العادۀ سلامتی این تمرین بهره‌مند شده است، اما از سال 1999 که رژیم کمونیست چین آزار و شکنجه فالون گونگ را شروع کرد، در ترس زندگی کرده است.

اولین دستگیری‌اش در ژوئیه 1999 بود، یعنی بعد از اینکه به‌منظور دادخواست به دولت، برای حق تمرین فالون گونگ، به پکن رفت. پلیس به‌مدت یک ماه او را بازداشت و مبلغ 5 هزار یوآن از خانواده‌اش اخاذی کرد. او به‌طور مداوم تحت نظارت بود و بعد از آزادی‌ تلفنش شنود می‌شد.

مأموران پلیس دوباره او را در 20 ژوئن 2000 دستگیر کردند. آنها او را به‌مدت 4 روز به یک صندلی زنجیر کردند و در طول آن زمان اجازه نداشت بخوابد یا از توالت استفاده کند. پاهایش به‌قدری متورم شده بودند که کفش‌هایش دیگر اندازه پایش نبودند. خانواده‌اش مجبور شد قبل از بردن وی به منزل، 5 هزار یوآن جریمه بپردازد. شوهرش که او نیز تمرین‌کننده فالون گونگ است، در همان زمان دستگیر شد. او بیش از یک ماه بازداشت بود و بعد از اینکه خانواده‌اش 10 هزار یوآن پرداخت کردند، آزاد شد.

پلیس محلی خانم وانگ و شوهرش را بعد از آزادی‌شان دائماً تحت آزار و اذیت قرار می‌داد. ازآنجاکه خانم وانگ هیچ شغلی نداشت، آنها شوهرش را مورد هدف قرار دادند و کارفرمایش را مجبور کردند که به‌مدت 1 سال و 6 ماه پرداخت حقوقش را به‌حالت تعلیق درآورد.

خانم وانگ به‌منظور جلوگیری از دستگیری برای مدتی دور از خانه زندگی می‌کرد. در 25 سپتامبر 2001 که به خانه بازگشت، مأموران پلیسی که او را ردیابی کرده بودند، از بالکن منزلش به‌زور وارد شدند و او را دستگیر کردند. او به یک سال حبس در اردوگاه کار اجباری وانگکون محکوم شد و در آنجا به‌طور وحشیانه‌ای تحت شکنجه قرار گرفت. در 28 ژوئن 2002 که آزاد شد، متوجه شد ثبت‌نام خانوارش لغو شده است.

چهارمین دستگیری خانم وانگ در مارس 2004 اتفاق افتاد و او آزاد نشد تا اینکه دخترش مجبور شد 2000 یوآن جریمه بپردازد.

پلیس در روزهای نزدیک به بازی‌های المپیک چین در تابستان 2008، افرادی را در خارج ساختمان خانم وانگ مستقر کرد. او و شوهرش اجازه نداشتند از ساختمان بیرون بروند.

خانم وانگ آرزومند روزی است که بتواند آزادانه و بدون ترس فالون گونگ را تمرین کند.