(Minghui.org) مردی که به‌خاطر اعتقادش 10 سال را در زندان گذرانده، به دلیل اعتصاب غذا به شدت ضعیف شده است. با این حال مسئولان با این ادعا که شرایط او بحرانی نیست، هنوز حاضر نیستند او را به قید ضمانت پزشکی آزاد کنند.

آقای لیو فوبین و همسرش خانم لی شوچون، در سال 2009 در خانه‌شان دستگیر شدند زیرا حاضر به نفی فالون گونگ نبودند. این یک تمرین معنوی است که تحت آزار و شکنجه رژیم کمونیست قرار دارد. در مه 2010 خانم لی به 2 سال تحمل اردوگاه کار اجباری و شوهرش به 10 سال زندان محکوم شدند. دخترشان که در آن زمان 16 سال داشت در تقلا بود تا ضمن حفاظت از خود بر تحصیلاتش تمرکز کند.

آقای لیو از زمانی که وارد زندان تای‌لای شد مورد آزار و اذیت‌های مختلفی قرار گرفته است. اخیراً نیز در اعتراض به 15 روز حبس در سلول انفرادی، دست به اعتصاب غذا زده است.

زمانی که خانم لی به ملاقات شوهرش در زندان رفت، دید که چنان دچار کاهش وزن شده که تقریباً غیر قابل شناسایی است. او فوراً یک درخواست آزادی پزشکی برای او به ثبت رساند. اما به او گفته شد که شرایطش به حد کافی بحرانی نیست.

خانم لی عاجزانه به آنها گفت: «نمی‌دانید اگر چیزی نخورد هر لحظه ممکن است که بمیرد؟»

مأمور شیونگ در پاسخ گفت که باید قوانین را رعایت کنند که بر طبق آن فقط در دو حالت به تمرین‌کننده فالون گونگ آزادی با ضمانت پزشکی تعلق می‌گیرد: یا در آستانه مرگ یا مبتلا به بیماری وخیمی باشد.