(Minghui.org) تأیید شده است که 55 تمرین‌کننده فالون گونگ بخاطر خودداری از انکار باورشان هنوز در زندان زنان جیانگشی زندانی هستند. بعد از اینکه رژیم کمونیستی چین سیستم اردوگاه کار اجباری‌اش را در سال 2013 درنتیجه فشارهای بین‌المللی لغو کرد، این زندان به‌ تنها مرکز متمرکز در این استان به‌منظور محبوس کردن تمرین‌کنندگان تبدیل شد.

شماری از تمرین‌کنندگان آسیب‌دیده‌ای که در طول یک دوره شش ساله محکوم شدند عبارتند از: یک نفر در سال 2012، 11 نفر در سال 2014، 16 نفر در سال 2015، 22 نفر در سال 2016 و یک نفر در سال 2017. یکی دیگر از تمرین‌کنندگان در اوایل سال 2015 دستگیر شد، اما تاریخ محکومیتش هنوز باید مورد بررسی قرار گیرد.

بجز چهار تمرین‌کننده‌ای که حکم آنها نامشخص است، برای سایرین، حبس به‌مدت بین یک‌سال و نیم تا ۸ سال درنظر گرفته شد، به‌طوری که متوسط زمان محکومیت آنها ۳.۹۸ سال و عدد میانه ۳.۵ سال بود.

بسیاری از خانم‌های مسن حدوداً بیش از 60 یا 70 ساله بودند، اما مانند همتایان جوان‌شان هنوز در معرض ضرب و شتم، سلول انفرادی، اردوگاه کار اجباری بدون حقوق، محرومیت از خواب، لغو ملاقات با خانواده و سایر شکل‌های آزار و اذیت قرار گرفتند.

این زندان از سال 2016 آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان زندانی‌اش را تشدید کرده است. آن به‌طور مکرر تمرین‌کنندگان را مجبور می‌کند که داروهای نامعلوم مصرف کنند که به سیستم اعصاب مرکزی آسیب می‌رساند و برای بسیاری از آنها گیجی و ناتوانی برجای می‌گذارد.

مأموران همچنین به‌عنوان یکی از تاکتیک‌های‌شان برای مجبور کردن تمرین‌کنندگان به انکار باورشان، آزار و اذیت‌های روانی بر آنها تحمیل می‌کنند. برای مثال، یکبار آنها اسم بنیانگذار فالون گونگ را روی زمین نوشتند و تمرین‌کنندگان را مجبور کردند که بر روی آن پابکوبند یا بنشینند. خانم چانگ از شهر یینگتان گفت که چنین آزار و اذیت‌هایی موجب ناراحتی‌های روانی عظیمی بر آنها شده است.

برای دسترسی به لیست آن افرادی که زندانی شده‌اند، زادگاه‌های‌شان و طول دوره‌های محکومیت‌شان به نسخۀ چینی مقاله مراجعه کنید.

آدرس زندان: جاده چیانگوی 1، بخش چانگلینگ، روستای شیجیان، شهر نانچانگ، استان جیانگشی، 330100

تلفن زندان: ۸۶۷۹۱۸۳۷۱۱۶۸۷+