(Minghui.org) خانمی در منطقه جیوتای از شهر چانگچون، چهار روز پس از دستگیری به خاطر صحبت با مردم درباره فالون گونگ، فوت کرد. فالون گونگ یک روش معنوی است که توسط رژیم کمونیست چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

وقتی مأموران پلیس در تاریخ 16 ژوئن 2017 با پسر خانم یو گویی‌شیانگ تماس گرفتند تا او را از دستگیری مادرش مطلع کنند، او مصرانه خواست که مادرش را بازداشت نکنند. این مرد جوان که در آن زمان همراه با پدرش به خارج از شهر سفر کرده بود، به مأموران پلیس گفت که مادرش دچار دیابت و سکته شده و نگران است که دوباره بیماری‌هایش عود کند.

مأموران پلیسِ جیوتای این هشدار را نادیده گرفتند و خانم یو را بدون ارزیابی پزشکیِ مورد نیاز، به بازداشتگاه جیوتای فرستادند.

خیلی زود، بعد از ورود خانم یو به بازداشتگاه، یکی از نگهبانان متوجه بروز علائم بیماری در او شد. او یک گزارش برای رئیسش فرستاد، اما بازداشتگاه و مأموران پلیس از ارائه خدمات پزشکی یا دادنِ آزادی مشروط به خانم یو امتناع ورزیدند.

در شب 20 ژوئن، خانم یو در حمام از حال رفت کرد. او دیگر به هوش نیامد و چند ساعت بعد فوت کرد. او 65 ساله بود.