(Minghui.org) خانم جینگ هویی‌لینگ بیش از یک سال است که بخاطر تمرین کردن فالون گونگ در بازداشتگاه شهرستان پی در شهر چنگدو به‌طور غیرقانونی حبس شده است. علاوه براین، مسئولین هنگام بررسی پروندۀ او محدودیت‌های زمانی را نادیده گرفتند و اقلام شخصی که به‌طور غیرقانونی به‌دست آورده بودند را به‌عنوان به‌اصطلاح مدرک درنظر گرفتند.

بازداشت

خانم جینگ هویی‌لینگ 44 ساله ساکن شهرستان نان‌بو در شهر نان‌چونگ است. او کسب و کار خودش را در شهر چنگدو دارد. در 21 ژوئن 2016 مأموران پلیس از ادارۀ پلیس سان‌وایائو و چند نفر دیگر از کمیتۀ محله او را فریب دادند تا در منزلش را باز کند. آنها بدون نشان دادن کارت شناسایی یا حکم تفتیش وارد خانۀ او شدند و کتاب‌های فالون گونگ، یک تلفن همراه، یک کامپیوتر و دیگر اقلام شخصی‌اش را توقیف کردند.

پدر و برادر خانم جینگ از این موضوع خبردار شدند و به خانۀ او رفتند تا ببینند چه روی داده است. آنها بازداشت شدند و تا نیمه‌شب در حبس بودند. خانم جینگ نیز بازداشت شد. دادستانی بازداشت او را در 28 ژوئن 2016 تأیید کرد.

جعل مدرک توسط پلیس برای پرونده‌سازی علیه خانم جینگ

وقتی در ابتدا پروندۀ خانم جینگ به دادستانی منطقۀ گائوشین ارسال شد، به علت ناکافی بودن مدارک و شواهد به ادارۀ پلیس بازگردانده شد.

ادارۀ 610 محلی پروندۀ او را به‌عنوان یک پروندۀ مهم قلمداد کرد. به دستور این اداره، پلیس محلی تلفن همراه و کامپیوتر فرزند خانم جینگ و همچنین تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در محل کسب و کار او را به‌عنوان مدرک علیه او ثبت کردند. آنها یک کامپیوتر قدیمی متعلق به صاحب‌خانه را نیز به‌عنوان مدرک با خود بردند.

افزایش بیش از حدِ زمان بررسی و پیگرد قانونی

پروندۀ خانم جینگ در 17 مارس 2017 و نزدیک به 10 ماه پس از بازداشت وی در ژوئن 2016، به دادگاه منطقۀ گائوشین فرستاده شد. براساس قانون رواب دادرسی کیفری، مدت زمان بررسی و تعقیب قانونی نمی‌تواند بیش از هفت ماه طول بکشد. طی این مدت خانم جینگ در بازداشتگاه حبس بود. بنابراین مدت زمان بازداشت او از حد مجاز قانونی تجاوز کرد.

دادگاه از حد زمانی مجاز برای برگزاری محاکمه تجاوز کرد

بند 202 قانون روال دادرسی کیفری بیان می‌کند که طی مدت دو ماه و حداکثر سه ماه پرونده باید پذیرفته و اعلام شود.

پروندۀ خانم جینگ سه ماه پیش (در 17 مارس 2017) به دادگاه منتقل شد. اما اطلاعات پروندۀ او هنوز در سیستم دادگاه وارد نشده است و هیچ تاریخی برای محاکمه اعلام نشده است. شیه گانگ، قاضی مسئول پروندۀ او، به خانواده‌اش گفت که این پرونده در جریان روند قانونی خود است.