(Minghui.org) همانطور که به نوزدهمین سال آزار و شکنجه فالون گونگ در چین نزدیک می‌شویم، تمرین‌کنندگان فالون گونگ سراسر اروپا، فعالیت‌هایی را به‌منظور افزایش سطح آگاهی مردم درباره آن برگزار کردند.

این آزار و شکنجه منجر به مرگ تمرین‌کنندگان فالون گونگ بسیاری شده است. تعداد بی‌شماری بخاطر باور خود تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. این حزب حتی اجازه می‌دهد که برداشت اعضای بدن افراد زنده با مجوز حکومت بخاطر کسب سود صورت گیرد. تعداد دقیق تمرین‌کنندگانی که در این آزار و شکنجه درگذشته‌اند، ممکن است هرگز مشخص نشود.

افزایش سطح آگاهی مردم در سوئد

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در 20 ژوئیه به‌منظور معرفی این تمرین و افزایش سطح آگاهی عموم درباره آزار و شکنجه مجموعه رویدادهایی را در مقابل سفارت چین، سیتی هال، باغ سلطنتی و میدان کوین برگزار کردند.

نمایش تمرین‌های فالون گونگ در مقابل سفارت چین

تمرین‌کننده‌ای به نام مارکوس (نفر وسط) از شهری مجاور به این فعالیت‌ها پیوست. او از اوت سال گذشته فالون گونگ را تمرین کرده است.

تمرین‌کنندگان در باغ سلطنتی به افزایش سطح آگاهی می‌پردازند و تمرین‌ها را نمایش می‌دهند.

تمرین‌کنندگان در میدان کوین واقع در بین پارلمان و کاخ رویال به افزایش سطح آگاهی و جمع‌آوری امضاء علیه برداشت اعضای بدن افراد زنده توسط ح.ک.چ می‌پردازند.

بلژیک: تمرین‌کنندگان خواستار محاکمه جیانگ زمین شدند

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در 19 ژوئیه در مقابل سفارت چین در بروکسل گردهم آمدند تا هجدهمین سال آزار و شکنجه در چین را محکوم کنند. آنها خواستار پایان آزار و شکنجه و محاکمه جیانگ زمین شدند. جیانگ این آزار و شکنجه را به‌راه انداخت و با سؤاستفاده از قدرتش آن را ادامه داد.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در مقابل سفارت چین در بروکسل تجمع می‌کنند.

تمرین‌کننده‌ای به نام فیلیپ به این مراسم می‌پیوندد

اعتراض در مقابل سفارت چین در فنلاند

همچنین در صبح روز 20 ژوئیه، در مقابل سفارت چین در هلسینکی، تظاهرات صلح‌آمیزی برگزار شد.

تمرین‌کنندگان در فنلاند در 20 ژوئیه 2017 به‌منظور اعتراض، در مقابل سفارت چین تحصن کردند و تمرین‌های گروهی انجام دادند.

تمرین‌کنندگان در مرکز شهر هلسینکی به افزایش سطح آگاهی و جمع‌آوری امضاء برای محکوم کردن آزار و شکنجه فالون گونگ می‌پردازند.

تمرین‌کنندگان در اسلواکی به افزایش سطح آگاهی مردم در براتیسلاوا می‌پردازند

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در اسلواکی در صبح روز 19 ژوئیه 2017 در مقابل تئاتر ملی واقع در مرکز شهر قدیمی براتیسلاوا توضیح می‌دادند که فالون گونگ چیست و چرا ح.ک.چ آن را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد. آنها برای دادخواستی علیه قساوت‌های برداشت اعضای بدن در چین امضاء جمع‌آوری کردند.

تمرین‌کنندگان در شهر قدیمی براتیسلاوا تمرین‌ها را نمایش می‌دهند و به افزایش سطح آگاهی مردم می‌پردازند.

رهگذران دادخواست علیه این آزار و شکنجه را امضاء می‌کنند.

صحبت با مردم درباره آزار و شکنجه در چین

گروهی از جوانان فرانسوی دادخواست علیه این آزار و شکنجه را امضاء می‌کنند.