(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ مکزیک، به مناسبت هجدهمین سال آزار و شکنجه، در مقابل سفارت چین در مکزیکو سیتی در 20 ژوئیه 2017 گردهم آمدند. سفارت با استخدام نیروهای امنیتیِ خصوصی تلاش کرد تا تمرین‌کنندگان را از آن محل دور کند.

تمرین‌کنندگان برای مأموران امنیتی توضیح دادند که فالون گونگ چیست و به چه دلیل حزب کمونیست چین (ح‌.ک.چ) آن را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد. مأموران پلیسی که حضور داشتند، متوجه خوبی فالون گونگ شدند و همبستگی خود را با تمرین‌کنندگان نشان دادند.

تمرین‌کنندگان تمرینات فالون گونگ را به نمایش گذاشتند، مطالب آموزشی را بین عابران توزیع کردند و به جمع‌آوری امضاء برای دادخواست تهیه شده توسط سازمان پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن (DAFOH) پرداختند تا اعتراض خود را نسبت به جنایات برداشت اجباری اعضای بدن در چین نشان دهند.

افزایش سطح آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ، در مقابل سفارت چین در مکزیکو سیتی.

مأمور پلیس کنار تمرین‌کنندگان فالون گونگ می‌ایستد.

سفارت به‌طور خاص برای این روز، تعدادی نگهبان اضافی از یک شرکت امنیتی خصوصی استخدام کرد. در ابتدا، نگهبانان از تمرین‌کنندگان خواستند که آن محل را ترک کنند. اما، تمرین‌کنندگان توضیح دادند که آنها وارد حریم سفارت نشده‌اند، بلکه فقط خواستار تجمع مسالمت‌آمیز علیه آزار و شکنجه فالون گونگ در چین هستند.

نگهبانان با گوش دادن به این توضیحات فوراً رویکردشان را تغییر دادند. نگهبان زنی محتاطانه نزدیک شد و آهسته گفت: «با صدای آرام بگویید. چرا این کار را انجام می‌دهید؟»

به نظر می‌رسید که نمی‌خواست مقامات سفارت او را ببینند. او بروشوری درخواست کرد و سریع آن را برداشت. نگهبان دیگری نزدیک شد و پس از گوش دادن به توضیح، او هم یک بروشور فالون دافا را برداشت و پرسید: «آیا نزدیک به جایی که من زندگی می کنم، محل تمرینی هست؟ با همسرم به آنجا می‌آییم.»

اما تمرین کنندگان بعد از مدتی متوجه آشفتگی در میان محافظان شدند. آنها به داخل سفارت می‌رفتند و بیرون می‌آمدند و عکس می‌گرفتند و برمی‌گشتند. بعداً همه نگهبانان بیرون آمدند و یکی گفت: «باید اینجا را ترک کنید زیرا سفیر نمی‌خواهد شما اینجا باشید.»

وضعیت به‌طور فزاینده‌ای متشنج شد و نگهبانان تهاجمی‌تر شدند. آنها تمرین‌کنندگان را تهدید کردند که با پلیس تماس می‌گیرند.با توجه به شرایط، تمرین‌کننده‌ای با یک وکیل کمیسیون حقوق بشر تماس گرفت و ماوقع را برایش توضیح داد. وکیل گفت: «این افراد برای وادار کردن شما به ترک محل هیچ دلیلی ندارند. لطفاً با شماره 911 تماس بگیرید.»

طولی نکشید که پلیس رسید و تعدادی از تمرین‌کنندگان توضیح دادند که در حال اطلاع‌رسانی به مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ در چین هستند. مأمور پلیس گفت: «ما از شما نمی‌خواهیم که این مکان را ترک کنید. شما مردم بسیار مهربانی هستید، علاوه بر این شما هیچ قانونی را نقض نکرده‌اید.»

مأمور پلیس دیگری اضافه کرد: «چیزی که در حال افشای آن هستید، نسل‌کشی است و شما با آموزش این تمرین که به نظر بسیار خوب است، به جامعه منفعت می‌رسانید.»

برخی از مأموران پلیس دادخواست سازمان پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن DAFOH را امضاء کردند.

در نهایت یک مأمور پلیس گفت: «ما می‌خواهیم با شما عکس بگیریم!»