(Minghui.org) این گزارش درباره رویدادهایی است که تمرین‌کنندگان فالون گونگ در هفته‌های گذشته در آلمان و سوئد برگزار کردند.

استکهلم، سوئد

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در این تابستان به طور مرتب فعالیت‌هایی را در مقابل شهرداری استکهلم برگزار کرده‌اند. آنها به گردشگرانی که از سراسر دنیا می‌آیند، درباره این تمرین چینی رشد و بهبود خود و آزار و شکنجه ۱۸ ساله آن در کشور چین می‌گویند.

نمایش تمرینات در مقابل شهرداری

صحبت با گردشگران درباره فالون گونگ

بسیاری از راهنمایان تورها با فالون گونگ آشنا شده‌اند و اغلب به گردشگران می‌گویند که این یک تمرین مدیتیشن آرام است که به طور وحشیانه‌ای در چین تحت آزار و شکنجه قرار دارد.

بسیاری از گردشگران از نمایش تمرینات عکس می‌گیرند و برخی هم فلایر برمی‌دارند یا برای یاد گرفتن تمرینات توقف می‌کنند.

چند سال قبل اغلب چینی‌ها به‌خاطر تبلیغات منفی رژیم از هر چیزی که به فالون گونگ مربوط می‌شد اجتناب می‌کردند. اما این روزها آشکار است که تعداد بیشتر و بیشتری از آنها وضعیت حقیقی را دیده‌اند. بسیاری از چینی‌ها به سوی گروه‌های فالون گونگ می‌آیند و می‌گویند: «آزار و شکنجه شیطانی است.» «حزب رو به افول اما فالون گونگ در حال رشد و ارتقاء است.» «من فالون گونگ را تحسین می‌کنم. به کار خوبتان ادامه دهید!»

راین لند فالتز آلمان

تمرین‌کنندگان راین‌لند فالتز آلمان دو رویداد را به ترتیب در تاریخ‌های 20 مه و 3 ژوئن در لاندو و نوی اشتات در خیابان وین برگزار کردند. آنها در کنار نمایش تمرینات و توزیع مطالب، امضاهایی برای دادخواست علیه برداشت اجباری اعضای بدنِ تمرین‌کنندگان زندانی فالون گونگ در چین جمع‌آوری کردند.

مردم در لاندو دادخواست‌هایی در حمایت از فالون گونگ را امضاء می‌کنند.جمع‌آوری امضاء در نوی‌اشتات در خیابان وین

خیلی از مردم نه فقط خودشان دادخواست‌ها را امضاء کردند بلکه به دوستان و خانواده‌هایشان نیز برای انجام این کار تأکید کردند. برخی تعداد زیادی فلایر درباره آزار و شکنجه برمی‌داشتند تا به همکارانشان بدهند و عده‌ای هم از تمرین‌کنندگان به‌خاطر تلاششان در بالا بردن سطح آگاهی عموم تشکر کردند.

چندین نفر از ساکنان محلی درباره مکان‌های تمرین پرسیدند تا با حضور در آن اماکن تمرین‌ها را یاد بگیرند.