(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ اهل جنوب غرب آلمان در 22 ژوئیه 2017 به شهروندان در نیانکرچن درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست حکومت کمونیستی در چین اطلاع‌رسانی کردند و به افزایش سطح آگاهی عموم درباره برداشت اجباری اعضای بدن از تمرین‌کنندگان فالون گونگ زنده توجه ویژه‌ای داشتند. آنها برای دادخواستی که توسط DAFOH (پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن) خطاب به سازمان ملل متحد نوشته شده است، امضاء جمع‌آوری کردند.

مردم در نیانکرچن مانند مردم سراسر جهان، بعد از آگاهی درباره قساوت‌های برداشت اجباری اعضای بدن که تا به امروز در چین ادامه دارد، وحشت‌زده شدند. آنها دادخواست را امضاء کردند و برای تمرین‌کنندگان در تلاش‌های خستگی‌ناپذیرشان به‌منظور پایان آزار و شکنجه، آرزوی موفقیت کردند.

شهروندان در نیانکرچن دادخواستی علیه قساوت‌های برداشت اعضای بدن در چین امضاء کردند.