(Minghui.org) در سال 2016 گروهی را شکل دادیم که به استاد در اصلاح فا کمک کنیم. هر روز برای نصب بنرهای حاوی اطلاعات درباره فالون دافا بیرون می‌رویم تا به مردم کمک کنیم که از حقایقِ دافا و آزار و شکنجه آگاه شوند.

در ابتدا، ما فقط بنرهای چاپی با نوشته «فالون دافا خوب است» و «حقیقت، نیکخواهی، بردباری» داشتیم و آنها را روی تیرهای چراغ برق نصب می‌کردیم. ازآنجاکه بنرها در ارتفاع پایین آویزان می‌شدند، اغلب روز بعد آنها را پاره می‌کردند. بعدها با استفاده از چوب‌های بامبوی بلند بنرها را در ارتفاع بالاتری قرار دادیم.

بنرها افراد را ترغیب کرد و آزار و شکنجه در منطقه‌مان کاهش یافت که این موضوع به‌شدت ما را تشویق کرد.

استاد بیان کردند:

«آنچه را که مریدان دافا باید انجام دهند، انجام دهید. اگر کاری شیطان را می‌ترساند، شیطان را پاکسازی می‌کند و مردم را آگاه می‌کند، پس پیش بروید و انجام دهید و مشکلی نیست. و این بنرهایی که قرار داده می‌شوند و آگاهی مردم را افزایش می‌دهند، درواقع تأثیری داشته‌اند.» («آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک 2016»)

سخنان استاد ما را تشویق کرد. خیابان‌ها را به‌عنوان محیط تزکیه درنظر گرفتیم. مطالب روشنگری حقیقت را از وب‌سایت مینگهویی دانلود، بنرها را تولید، و سپس شب‌ها آنها را نصب کردیم.

با وجود باران، در شب 20 ژوئیه 2016 در مجموع 67 بنر نصب کردیم، همگی خیس شدیم.

زمانی که مسئولین متوجه شدند که چطور بنرها را روی تیرهای چراغ برق نصب می‌کنیم، رویکردمان را تغییر دادیم. تصمیم گرفتیم که بنرها را روی درخت‌ها آویزان کنیم. قلاب‌ها و بطری‌های آب کوچک به بنرها بستیم و سپس بنرها را با استفاده از وزن بطری‌ها روی درخت‌ها می‌انداختیم و جنبشی را به‌راه انداختیم. قلاب‌ها به‌سرعت بنرها را روی درخت‌ها نگه می‌داشت.

تمرین‌کننده‌ای در 10 اوت 2016، 110 بنر را بدین طریق از درخت‌ها آویزان کرد. تماشایی به‌نظر می‌رسید.

یک دور دیگر این کار را انجام دادیم و شب بعد 146 بنر نصب کردیم تمام طول شب تا ساعت 4 صبح کار کردیم.

از 10 ژوئیه امسال 960 بنر آویزان کرده‌ایم.

بنرها در حقیقت نقش مهمی در جلوگیری از فعالیت‌های آزار و شکنجه ایفاء کرده‌اند و مدت زیادی است که در منطقه ما هیچ کسی مورد آزار و اذیت قرار نگرفته است. همچنین آگاه هستیم که هرگز نمی‌توانیم این کار را بدون حمایت و تشویق استاد انجام دهیم و از این فرصت برای نجات و ترغیب مردم سپاسگزاریم.