به کنفرانس فا در فرانسه

درود من به مریدان دافای فرانسه.

در این ساعت پایانی اصلاح فا، در هر قدم از مسیر، خود را به‌طور محکم و پایدار تزکیه کنید و مأموریت خود در نجات مردم را به انجام برسانید. بادا کنفرانس فا در فرانسه با موفقیت برگزار شود.

لی هنگجی

۲۶ اوت ۲۰۱۷