(Minghui.org) طی سال‌ها فکر می‌کردم که حسادت حس آشفتگی ناشی از دیدن شخصی بهتر از خودم است. تا اینکه چند سال پیش متوجه شدم حسادتی که استاد درباره آن صحبت کردند بار معنایی و تجلی عمیق‌تری دارد. از یک سو حسادت زمانی بروز می‌کند که از دیدن شخصی بهتر از خودمان احساس ناخوشایندی می‌کنیم. از سوی دیگر خودش را مانند حالت تحقیر و کوچک شمردن آن افرادی که به خوبی ما یا مطابق توقعات ما نیستند، نشان می‌دهد.

معمولاً چیزهایی مانند ثروت، ظاهر، فرزند، همسر، شغل و تحصیلات افراد عادی و سطح تزکیه تمرین‌کنندگان را با هم مقایسه می‌کنیم. وقتی می‌بینیم تمرین‌کننده‌ای بهتر از ما عمل می‌کند فکر می‌کنیم: «چیز مهمی نیست» در آن لحظه حسادت کرده‌ایم. حتی زمانی که تمرین‌کننده‌ای به‌خوبی عمل نمی‌کند، به جای اینکه با نیک‌خواهی به او کمک کنیم، با دیده تحقیرآمیزی به او نگاه می‌کنیم.

حسادت همچنین زمانی بروز می‌کند که تمرین‌کننده‌ای ارتقاء یافته یا بهتر از ما عمل می‌کند. به جای اینکه خوشحال شویم، این وضعیت او را باور نمی‌کنیم. این گفتۀ: «بر چگونگی مطالعه و تزکیۀ خود تمرکز کنید.» («تزکیه راسخ» هنگ‌یین) را فراموش می‌کنیم

استاد در جوآن فالون از داستان جیانگ زیا و شن گونگ بائو استفاده کردند تا این موضوع را شرح دهند. به درک من حسادت شِن به این دلیل بود که جیانگ به جای او برای انجام وظیفه مهمی برگزیده شد. در نظر شِن، جیانگ به اندازه او بااستعداد و توانا نبود. اما قلب شخص مهم است، نه استعدادش.

به یاد آوردم همیشه نسبت به افرادی که می‌دیدم کارشان را خوب انجام نمی‌دادند یا کند و آهسته بودند، بی‌صبر و تحمل می‌شدم. باور دارم که این نیز نتیجه حسادت است. همچنین زمانی که نظر یا عمل غیراخلاقی می‌شنیدم یا می‌دیدم، احساس انزجار می‌کردم. حتی از آن فرد بیزار می‌شدم. این نیز نشانی از حسادت است. یک موجود روشن‌بین در چنین موقعیتی نیک‌خواه است و احساس همدردی خواهد کرد.

استاد بیان کردند:

«يک شخص پليد از حسادت زاده مي‌شود. با خودخواهي و خشم، درباره‌ بي‌عدالتي‌هايي که برايش پيش مي‌آيد گله و شکايت مي‌کند.» («قلمروها» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر)

به درک من زمانی که فکر شرورانه‌ای دارم، اغلب به نوعی به حسادت مرتبط می‌شود.

«موضوع حسادت بسیار جدی است زیرا به‌طور مستقیم بر این مسئله‌ که آیا بتوانید عمل تزکیه‌تان را کامل کنید تأثیر می‌گذارد. اگر حسادت از بین نرود، تمام افکاری که تزکیه کرده‌اید شکننده می‌شوند. این قانون وجود دارد: اگر در مسیر تزکیه، حسادت از بین نرود، فرد نمی‌تواند به ثمره‌ی حقیقی نائل شود، مطلقاً نمی‌تواند به ثمره‌ی حقیقی نائل شود. شاید شنیده‌اید که مردم می‌گویند بودا آمی‌تابا‌ از رفتن به بهشت با کارما صحبت کرد. اما اگر از حسادت رها نشوید، آن اتفاق نخواهد افتاد. ممکن است امکان‌پذیر باشد که یک شخص در برخی از دیگر جنبه‌های فرعی کاستی داشته باشد و برای تزکیه‌ بیشتر با کارما به بهشت برود. اما اگر حسادت از بین نرود این مطلقاً غیرممکن است. امروز به تمرین‌کنندگان می‌گویم: چشم خود را بر مشکل‌تان نبندید. هدف شما تزکیه کردن به‌سوی سطوح بالاتر است بنابراین مجبورید از شر حسادت خلاص شوید. این دلیل آن است که چرا این مسئله را مخصوصاً در این سخنرانی مطرح کردم.» (جوآن فالون)

استاد حسادت را در جوآن فالون به طور جداگانه مطرح و روی آن تأکید می‌کنند بنابراین می‌دانم که باید به طور خاصی روی از بین بردن آن تمرکز کنیم. وجود حسادت اجازه می‌دهد موجودات منفی دیگری نیز در حیطه‌مان وجود داشته باشد که به نوبت با انجام سه کار مداخله خواهند کرد.