(Minghui.org) متوجه شده‌ام که برخی از تمرین‌کنندگان در مطالعه گروهی فا خواب‌آلود و خسته هستند. آنها اعتراف می‌کنند که به‌شدت خواب‌آلودند و قادر به غلبه بر آن نیستند. من نیز سابقاً در طول مطالعه فا، احساس خواب‌آلودگی می‌کردم و امیدوارم که به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌ام بتواند به سایرین کمک کند.

چند سال پیش، هنگام مطالعه فا، احساس خواب‌آلودگی می‌کردم و راه‌های زیادی را امتحان کردم تا بر آن مشکل غلبه کنم. هر وقت احساس خواب‌آلودگی می‌کردم، سرم را به دیوار می‌کوبیدم. می‌خواستم با اراده‌ای پاک و خالص مداخله شیطانی خواب‌آلودگی را ازبین ببرم. تسلیم مداخله نمی‌شدم، اما این مسئله را حل‌وفصل هم نمی‌کردم.

سپس متوجه شدم که جدی نبودن درخصوص مطالعه فا بی‌احترامی به استاد و فا است. این جدیت به طرق مختلف، از قبیل سرعت خواندن، لحن خواندن و حتی حالت نشستن یا ایستادن فرد به هنگام مطالعه متجلی می‌شود. زمانی که مطالعه فا را موضوعی جدی درنظر گرفتم، در طول مطالعه کمتر احساس خواب‌آلودگی کردم. اما هنوز احساس می‌کردم که این مشکل حل‌وفصل نشده است.

بعد از مدتی فکر کردم: «این درست نیست. چطور می‌توانم ‌هنگام مطالعه فا خواب‌آلود باشم؟ این دافا است، هرچه بیشتر مطالعه می‌کنم، باید آگاه‌تر و هشیارتر باشم.» بعد از این فکر احساس کردم که ماده‌ای درحال ترک کردن بدنم است و سپس احساس خواب‌آلودگی ناپدید شد.

از آن زمان تاکنون، دیگر در طول مطالعه فا، خواب‌آلودگی را تجربه نکرده‌ام. گاهی سر کار خسته می‌شدم، اما به‌محض اینکه تمرین‌کننده‌ای می‌گفت زمان مطالعه فا است، دیگر خواب‌آلود نبودم.

حالا می‌دانم که این مداخله شیطانی خواب‌آلودگی نباید اصلاً وجود داشته باشد. تصور قبلی من مبنی بر اینکه «اگر شخص مطالعه فا را جدی نگیرد، راحت‌تر مورد مداخله قرار می‌گیرد» نیز شکافی را به‌وجود می‌آورد، چراکه آن تصدیق مداخله خواب‌آلودگی بود.

معتقدم که خواب‌آلودگی در طول مطالعه فا نیز نوعی از آزار و شکنجه نیروهای کهن است. آن نباید وجود داشته باشد، چراکه استاد هیچ‌یک از نظم‌وترتیبات نیروهای کهن را تصدیق نمی‌کنند. البته، جدی گرفتن مطالعه فا چیزی است که یک تمرین‌کننده دافا باید بدون قیدوشرط آن را بپذیرد، اما اینکه آیا یک تمرین‌کننده می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه، هیچ ارتباطی به اینکه او باید مورد مداخله قرار بگیرد یا خیر، ندارد.

فا اساس آفرینش کیهان است، بنابراین شخص نباید هنگام مطالعه فا، احساس خواب‌آلودگی کند. درعوض باید هشیارتر باشد! باید این را درک کنیم. وقتی درک روشنی از فا داریم، چگونه اهریمن می‌تواند جرأت کند ما را مورد مداخله قرار دهد؟