(Minghui.org) یکی از ساکنین شهرستان شیمن، به‌دلیل اجتناب از رها کردن فالون گونگ، به سه سال زندان محکوم شد و تقریباً یک ماه پس از صدور حکمش درگذشت؛ فالون گونگ تمرینی معنوی است که تحت آزار و شکنجه رژیم کمونیست چین قرار گرفته است.

خانم ژو گویلینِ 53 ساله، از زمان شروع آزار و شکنجه در سال 1999، بارها و بارها به‌دلیل باورش بازداشت شده است. شوهرش تحت فشار او را طلاق داد و کارفرمایش او را اخراج کرد.

آخرین دستگیری خانم ژو در اواخر ژوئیه 2017 بود. او درحالی که برای منزل خواروبار می‌خرید، دستگیر شد. روز بعد پلیس او را با اتومبیل به بازداشتگاه محلی برد، اما معاینات پزشکی مورد نیاز در بازداشتگاه، نشان داد که فشار خونش به‌طور غیرعادی بالا است، درنتیجه مجبور شدند او را به‌قید وثیقه آزاد کنند. در عوض، آنها دو مأمور را گماردند تا بیرون منزل او نگهبانی دهند و از نزدیک او را تحت‌نظر داشته باشند. ده روز بعد دادگاه محلی او را به سه سال حبس محکوم کرد.

ازآنجا که فشار خون خانم ژو همچنان بالا بود، به او اجازه دادند تا در زمانی دیرتر برای دوره محکومیت خود به زندان برود، اما مأموران همچنان بیرون منزل او نگهبانی می‌دادند.

وضعیت خانم ژو روبه‌وخامت گذاشت. او دچار سکته مغزی شد و در 31 اوت درگذشت.

گزارش‌های مرتبط:

خانم ژو گویلین از شهرستان شیمن بیش از یک دهه تحت آزار و شکنجه قرار گرفت
اردوگاه کار اجباری بایمالونگ در شهر ژوژو، استان هونان، تمرین‌کننده فالون دافا خانم ژو گویلین را بیش از حد قانونی در بازداشت نگه‌می‌دارد
آزار و شکنجه خانم ژو گویلین در اردوگاه کار اجباری بایمالونگ در استان هونان
دستگیری ژو گویلین توسط اداره 610 و آزار و شکنجه مجدد او در مرکز شستشوی مغزی شهر چانگده