(Minghui.org) مردی از چونگچینگ بخاطر صحبت با مردم درباره فالون گونگ به پنج سال حبس محکوم شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حکومت کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

آقای ژانگ جون در 24 مه 2016 دستگیر و به «عضویت در فرقه به‌منظور تضعیف اجرای قانون» متهم شد که بهانه رایجی است که توسط رژیم، در تلاش برای به بند کشیدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آقای ژانگ برای اولین بار در 26 اکتبر در دادگاه ظاهر شد. دادستان عکس‌هایی از مدارک ادعا شده‌ای را نشان داد که بر مبنای آن آقای ژانگ متهم شده بود. وکیلش استدلال کرد که طبق قانون، مدارک فیزیکی باید ارائه شود. قاضی با توقفِ جلسه دادرسی، واکنش نشان داد.

وقتی دادرسی در تاریخ 23 دسامبر به تعویق افتاد، دادستان اذعان کرد که دادستانی هیچ مدرکی ارائه نکرده است که نشان دهد فالون گونگ فرقه است و هیچ قانونی به این تمرین برچسب فرقه نمی‌زند.

شهادت دادستان در اقدامات دادگاه ثبت شد که در پایان جلسه دادگاه آن را امضاء کرد.

قاضی، آقای ژانگ را در 22 اوت 2017 به پنج سال حبس محکوم کرد. او در حال ارائه دادخواست تجدیدنظر به بازداشتگاه منطقه بانان است.