(Minghui.org) آقای لیانگ ژیهُنگ در 4 دسامبر 2017 در خانه تنها بود که پلیس با استفاده از شاه کلید درِ منزلش را باز، و او را دستگیر کرد. او از آن زمان به بعد در بازداشتگاه چیانجین زندانی شده است.

ساکن شهر شن‌یانگ مورد هدف قرار گرفت چراکه در سال 2015 شکایتی کیفری علیه دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین بخاطر شروع آزار و شکنجه فالون گونگ به‌ثبت رساند که منجر به درد و رنج عظیمی برای خانواده‌اش شد.

آقای لیانگ و همسرش، خانم وو لیمی، هردو فالون گونگ را تمرین می‌کنند و تحت سیاست آزار و شکنجه جیانگ مجبور شدند بهای سنگینی را پرداخت کنند. آقای لیانگ اولین بار در ژوئیه 2001 دستگیر و بلافاصله به شش سال حبس محکوم شد. خانم وو تلاش می‌کرد که سطح آگاهی دو پسر را بالا ببرد چراکه آنها در آن زمان فقط 7 و 2 ساله بودند.

این خانواده در سال 2007 هنگامی که آقای لیانگ آزاد شد، دوباره به هم پیوستند، اما در ماه ژوئن 2012، زمانی که خانم وو دستگیر، و بعداً به پنج سال حبس محکوم شد، مجدداً از هم‌پاشیدند.

شش ماه پس از اینکه خانم وو در ژوئن 2017 آزاد شد، شوهرش مجدداً بازداشت شد.

برادر بزرگتر آقای لیانگ، آقای لیانگ ژیهونگ، به خاطر ثبت شکایت کیفری علیه جیانگ در سال 2015، به 3 سال حبس محکوم شده است. آقای جیانگِ بزرگ، بعد از بازداشت قبلی‌اش در سال 2001، به مدت سه سال زندانی شد.

خانم وو نگران است که شوهرش به همان سرنوشت برادرش دچار شود.

سابقه

در سال۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به18سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین در تاریخ 10 ژوئن 1999 اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

دادگاه عالی خلق در چین ادعا کرد که در «سیستم ثبت نظرات درباره اصلاحات حکومت» خود، تضمین خواهد کرد که همه شکایات ثبت شده مورد رسیدگی و پردازش قرار خواهند گرفت. این سیاست جدید در تاریخ 1 مه 2015 به اجرا گذاشته شد.

هفت تمرین‌کننده از شن‌یانگ زندانی شدند، مورد هدف بدرفتاری و شکنجه شدید قرار گرفتند

خانواده‌‌ای ازهم پاشیده: فرزندان تمرین‌کنندگان فالون گونگ قربانیان خاموش این آزار و شکنجه هستند

کشاورز خوش‌قلبی از شهر شن‌یانگ بیش از شش ماه زندانی شد؛ دوستان، خانواده و همسایگان در حال ارائه دادخواست تجدیدنظر برای آزادی‌اش هستند

زمانی که دو تمرین‌کننده سعی می‌کنند که درباره فالون گونگ در دادگاه شهر شن‌یانگ حقایق را روشن کنند، محاکمه باعجله پایان می‌یابد

شش تمرین‌کننده فالون گونگ در شهر شن‌یانگ بعد از دستگیری در ماه ژوئن هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند

آقای لیانگ ژیهونگ به مدت شش سال زندانی شد و مکرراً تحت شکنجه قرار گرفت