(Minghui.org) خانم سونگ شویان، تمرین‌کننده فالون گونگ توسط پلیس محلی در 24 اکتبر 2016 دستگیر شد. مأموران بازداشتگاه شهر ژائویان با خانواده‌اش در 28 سپتامبر 2017 تماس گرفتند و به آنها خبر دادند که او را باید به بیمارستان شماره 2 در شهر ژائویان ببرند. او در حالت اغماء و در شرایطی بحرانی قرارداشت.

859 امضاء در حمایت از خانم سونگ

خانم سونگ 50 ساله یک کشاورز است. اعضای خانواده‌اش خواهان دانستن این موضوع بودند که چطور کسی که در وضعیت سلامتی خوبی قرار داشته است، سرانجام در حالت کُما قرارگرفته است.

خانم سونگ شویان در حالت کُما

859 شهروند در شهر ژائویان دادخواست حمایت از خانم سونگ شویان را امضاء کردند

زمانی که شهروندان از مصائب خانم سونگ آگاه شدند، 859 نفر دادخواستی را در حمایت از او امضاء کردند. یکی از شاهدان عینی اطلاعاتی را در مورد اینکه چه اتفاقی برای او در بازداشتگاه رخ داده است، به اشتراک گذاشت.

بازداشت برای بیش از یکسال

رئیس سو جینگدونگ و مأموران از اداره پلیس نانشوانگ‌میائوشیانگ در 24 اکتبر 2016 منزل خانم سونگ را غارت کردند. آنها وسایل شخصی‌اش را مصادره و او را دستگیر کردند. او در بازداشتگاه زنان ژائویانگ زندانی شد که توسط رئیس بائویینگ‌یینگ و معاون شو جینگ تحت نظر قرارگرفت.

شکنجه بی‌رحمانه

او از زمان ورود به بازداشتگاه تحت شکنجه قرارگرفت و مجبور بود روزانه بیش از 14 ساعت در موقعیت تمام لوتوس بنشیند و اگر حرکت می‌کرد، به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت. روی مچ پاهایش زخم شد و عفونت کرد و چرکین شد.

مأموران به زندانیان دستور دادند که او را تحت ضرب و شتم قراردهند. آنها همچنین لباس‌های گرم و ملافه‌هایش را دزدیدند و در طول زمستان سرد او را بدون روانداز رها کردند.

در طول زمستان 2016 فقط اجازه داشت که لباس زیر بپوشد. پنجره‌ها در طول روز باز بودند و شب‌ها هیچ ملحفه‌ای وجود نداشت. سلامتی‌اش روبه‌وخامت گذاشت و وزن کم کرد. زندانیان همچنین به‌زور در گلویش دارو می‌ریختند و او را تحت ضرب و شتم قرار‌دادند تا جایی که به خونریزی افتاد.

مأمور شو جینگ در 7 دسامبر 2016 به چند زندانی دستور داد که او را «بشویند». آنها او را برهنه کردند، روی زمین محکم نگه داشتند، آب سرد برسرش ریختند و پنجره را باز کردند.

از ابتدای آوریل 2017 او را مجبور کردند که برای مدت زمانی طولانی بایستد. دو زندانی در شیفت‌های دوساعته او را تحت نظر قرارمی‌دادند. او مجبور بود صاف بایستد و هرگونه حرکتی منجر به ضرب و شتم وی می‌شد.

زندانیان پولش را می‌گرفتند تا برای خودشان چیزهایی را بخرند، لوازم بهداشتی‌اش را برمی‌داشتند و به افراد دیگر می‌فروختند و او را مجبور می‌کردند لوازم بهداشتی دیگری بخرد و دوباره آنها را می‌فروختند.

درحالی‌که در بازداشتگاه بود، اداره امنیت عمومی ژائویان، دادستان و دادگاه ژائویانگ او را زندانی و به یک دوره حبس یکساله محکوم کردند. در زمانی که حکم رسمی به‌دستش رسید فقط سه ماه از دوره حبسش باقی مانده بود اما آنها او را آزاد نکردند.

مسئولان بازداشتگاه ژائویانگ

خانم سونگ برای بیش از دو ماه است که در بازداشتگاه قراردارد و هنوز در حالت کُما است. طبق قانون مسئولین بازداشتگاه ژائویانگ برای آنچه که در حین بازداشتش برای او اتفاق افتاده است مسئول هستند.

برطبق قانون، بازداشتگاه ژائویانگ شدیداً از شکنجه بازداشت‌شدگان یا آزار و اذیت زندانیان منع شده است.

برطبق قانون 251 کیفری چین، بازداشتگاه ژائویانگ مرتکب جنایت آزار و شکنجه شده است.

برطبق قانون 234 کیفری چین، بازداشتگاه ژائویانگ مرتکب جنایت ایجاد آسیب عمدی شده است.

برطبق قانون 248 کیفری چین، بازداشتگاه ژائویانگ مرتکب جنایت بدرفتاری با زندانی شده است.

این قانون بیان می‌کند که هر کسی که قوانین بالا را نقض کند، به 3 سال حبس محکوم خواهد شد. برای تخطی‌های جدی‌تر، محکومیت‌ها از 3 تا 10 سال حبس خواهد بود. اگر یک زندانی معلول شود یا در نتیجه بدرفتاری بمیرد، حتی محکومیت‌های طولانی‌تر داده خواهند بود.