(Minghui.org) در شب سال نوی امسال من و همسرم با هواپیما از شهری برمی‌گشتیم که برای ملاقات خانواده به آنجا رفته بودیم. هوا بسیار سرد بود، درنتیجه پرواز ما مکرراً به تأخیر می‌افتاد. ما از این زمان اضافه برای استراحت، مطالعه و فرستادن افکار درست استفاده کردیم.

وقتی نهایتاً سوار هواپیما شدیم، کنارم یک خانم چینی نشسته بود که فوراً هدفون بزرگی بر سرش قرار داد و جذب تماشای یک شوی تلویزیونی محبوب در آی‌پد خود شد. معمولاً سعی می‌کنم با افرادی که کنارم می‌نشینند صحبت و حقایق را برای آنها روشن کنم، اما انزوای او این کار را مشکل کرد.

کمی قبل از نیمه‌شب پروازمان به زمین نشست و پرسنل پرواز صدای مراسم جشن سال نوی تایمز اسکوور شهر نیویورک را از بلندگوهای هواپیما پخش کردند.

وقتی پرسنل پرواز لازم بود که برای باز کردن درهای هواپیما مراحل امنیتی را به انجام برسانند، صدای بلندگوها قطع شد. وقتی بلند شدیم تا برای خروج از هواپیما آماده شویم، خانمی که کنار من نشسته بود دستگاه الکترونیکی خود را خاموش کرد و سال نو را به من تبریک گفت. این راه‌گشایی برایم بود که دربارۀ فالون دافا با او صحبت کنم.

وقتی می‌خواستیم از هواپیما پیاده شویم، دقیقاً زمان درستی بود که دربارۀ اینکه چطور فالون دافا (فالون گونگ) زندگی‌ام را نجات داده با او صحبت کنم و حقایق آزار و شکنجه را برایش روشن کنم. مشخص شد که من اولین تمرین‌کنندۀ فالون دافایی بودم که او تابحال ملاقات کرده بود. او بخاطر آگاه شدن درخصوص حقایق فالون دافا و آزار و شکنجه، از صمیم قلب از من تشکر کرد. او قبلاً فقط تبلیغات حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) دربارۀ دافا را شنیده بود و نمی‌دانست موضوع چیست، اما پس از شنیدن حقایق از یک تمرین‌کنندۀ دافا درک کرد که فالون دافا خوب است و توسط ح.ک.چ بدنام شده است.

این رویارویی در ساعت حدود 12:10 صبح به پایان رسید و ما از هواپیما خارج شدیم تا به خانه برویم. طی 12 ساعت بعد، فرصت‌های بسیار دیگری برای روشنگری حقیقت پیش آمد که بی‌عیب و نقص ترتیب داده شده بودند.

بخاطر دادن چنین فرصت‌های عالی برای روشنگری حقیقت و آگاه کردن مردم، قدردانی بی‌اندازه‌ای را نسبت به استاد لی (بنیانگذار فالون دافا) احساس می‌کنم. باور دارم که این رویداد از پیش، خبر از سالی پر از فرصت‌های بزرگ و شگفت‌انگیز برای بیدار کردن موجودات ذی‌شعور در 2018 می‌دهد.

تأخیر هواپیما دقیقاً به اندازۀ لازم بود و رویارویی من با این خانم چینی به‌طرز پیچیده و بی‌عیب و نقصی ترتیب داده شد. این اشاره‌ای به این موضوع است که با این که چیزها بی‌نظم و ترتیب ظاهر شده‌اند، اما هرچیزی از پیش ترتیب داده شده است. با افکار درست و قلبی روشن این خانم از خلوت خود با رسانۀ الکترونیکی خارج شد و طی چند لحظه قلبش با شادی ناشی از آگاهی حقایق نغمه سر داد.

به درک من، این اشاره‌ای است که درحالی‌که مردم عادی ممکن است «در دنیاهای کوچک خودشان» باشند و در ظاهر درک نکنند که برای بیدار شدن اینجا هستند، اما درواقع آنها در انتظار دافا هستند. تمرین‌کنندگان با افکار و باور راستین می‌توانند به قلب حقیقی آنها دسترسی پیدا کنند و آنها را نجات دهند.