(Minghui.org) یکی از ساکنان شهر چین‎هوانگ‎دائو به‎طور ناگهانی در بازداشتگاه محلی درگذشت، جایی که دو زندانی دیگر تنها یک ماه پیش تحت شرایط مشکوک جان خود را از دست دادند.

خانم ما گوئیلان، 64 ساله، در 4 ژوئیه 2018 به‎خاطر صحبت با مردم درباره فالون گونگ توسط اداره پلیس جوژیانگدائو دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی برای بهبود جسم و ذهن است که از سال 1999 توسط رژیم کمونیست چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است. او ابتدا به 15 روز بازداشت در بازداشتگاه اداری محکوم شد اما در 17 ژوئیه حکمش به بازداشت در بازداشتگاه کیفری تشدید شد.

در 17 سپتامبر خبر مرگ خانم ما در بازداشتگاه چین‎هوانگ‎دائو افشاء شد. در ماه منتهی به مرگ خانم ما، دو زندانی دیگر نیز تحت شرایط مشکوک درگذشتند. این ظن وجود دارد که آنها نیز تمرین‎کنندگان فالون گونگ بودند، اما تأیید نشده است.

زندگی تمرین‎کنندگان دیگر در معرض خطر است

حداقل 22 تمرین‎کننده فالون گونگ دیگر همچنان در همان بازداشتگاهی که خانم ما درگذشت، حبس هستند. بسیاری از آنها بیش از حد مجاز قانونی بازداشت شده‎اند.

بعضی از تمرین‎کنندگان در وضعیت سلامتی بسیار بدی هستند و باید بستری می‎شدند. در میان آنها خانم شو شیوجوآن و خانم ما آیهوا، هر دو حدوداً 50 ساله، و سو روئیچین 67 ساله است. هنگامی که خانم شو در 26 سپتامبر محاکمه شد، او به‌شدت بیمار و لاغر شده بود و اعضای خانواده‎اش به سختی می‎توانستند او را به جا بیاورند.

خانواده‎های تمرین‎کنندگان محبوس از بازداشتگاه خواسته‎اند که عزیزانشان را آزاد کنند، اما هیچ فایده‎ای نداشته است. با مرگ ناگهانی خانم ما، آنها حتی بیشتر نگران ایمنی این تمرین‎کنندگان شدند.

دستگیری‌ها و بازداشت‎های قبلی

خانم ما چندین بار دستگیر شده است. هنگامی که او در سپتامبر 2008 با فردی درباره فالون گونگ صحبت کرد، پلیس او را دستگیر کرد و به اداره پلیس در ناحیه هایگانگ برد. لو پینگ، رئیس اداره 610، به شدت او را تحت ضرب و شتم قرار داد و باعث شد تا خانم ما دچار سردرد و سرگیجه شود. در طول ضرب و شتم، لو تعدادی زیادی از موهای خانم ما را از سرش کند.

هنگامی که خانم ما در 5 فوریه 2009 درباره فالون گونگ به یک عابر پیاده صحبت کرد، مأموران از همان اداره پلیس دوباره او را دستگیر کردند. او به مدت 18 ماه به اردوگاه کار اجباری کایپینگ فرستاده شد. در اردوگاه کار، او از خواب محروم شد و با باتوم‎های الکتریکی به او شوک وارد می‎شد.

خانم ما پس از آن دوبار دیگر دستگیر شد، در ماه مارس 2013 و در 4 ژوئن 2014. او تا زمانی که برای اعتراض دست به اعتصاب غذا زد آزاد نشد.

کارکنان کلیدی مسئول:

سان جیان: رئیس بازداشتگاه چین‎هوانگ‎دائو: 8527593-335-86+, 7827593-335-86+, 13933609877-86+

یانگ جیژون: رئیس اداره پلیس جوژیانگدائو:  8361866-335-86+, 13903330965-86+

گزارش مرتبط:

بانویی به‎شدت بیمار به میز محاکمه کشانده می‎شود؛ خانواده تمرین‎کننده‎ای دیگر از آزار و شکنجه ویران شدند