به تمرین‌کنندگان ویتنام

تمرین‌کنندگان فالون گونگ ویتنام: درود بر همه!

تزکیه روندی از صعود یک موجود است، با ذره‌ذره فرد خوبی شدن شروع می‌شود تا اینکه به‌تدریج شخص بهتری شد، به‌طوری که وارسته‌تر از غیرتمرین‌کنندگان و در نهایت، فرد والاتری شد. بنابراین، اگر مردم دنیا نتوانند شما را درک کنند یا حتی اگر با هرگونه فشاری از سوی حکومت مواجه شوید، نباید از شیوه‌های مردم عادی برای مقابله با آن استفاده کنید. باید با قلبی نیکخواه حقیقت را روشن کنید.

از وقتی حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) آزار و شکنجه فالون گونگ را شروع کرد، به‌واسطۀ فشارهای داخلی و نیز بین‌المللی، خود را در مخمصه قرار داده است- سوار ببر شده و پیاده‌شدن از آن دشوار است. این رژیم به‌خاطر آزار و شکنجه تزکیه‌کنندگان، در آستانه فروپاشی قرار دارد. جاسوسانِ حزب کمونیست چین که درون حکومت ویتنام نفوذ کرده‌اند، برای انتقال این فشار به جایی دیگر، از پول، دیپلماسی و علایق تجاری استفاده می‌کنند تا حکومت ویتنام را مجبور به سرکوب تمرین‌کنندگان فالون گونگ کنند، و بدین‌وسیله توجه بین‌المللی را منحرف کرده و فشاری که ح.ک.چ به‌واسطۀ آزار و اذیت فالون گونگ در چین برای خود ایجاد کرده را کاهش دهند. به‌همین خاطر، تمرین‌کنندگان در ویتنام در طول این زمان غیرعادی باید آرام بمانند و درحال حاضر، از برگزاری فعالیت‌های روشنگری حقیقت در مقیاس وسیع خودداری کنند، چه رسد به اینکه بخواهند مقابله‌به‌مثل کنند. به‌هرحال، تزکیه درباره کار کردن روی خود و رها کردن وابستگی‌ها است. ازاین‌رو، فعلاً تمرکز اصلی خود را بر انجام فردیِ مطالعۀ فا و تمرین‌ها بگذارید و جلسات مطالعه یا تمرین گروهی در مقیاس وسیع را برگزار نکنید. بدون توجه به اینکه رسانه‌ها چگونه دروغ می‌گویند، شما باید آرام بمانید و برانگیخته نشوید. فقط به‌طور ساکت امور را مشاهده کنید؛ هر کسی که وضعیت را برانگیخته می‌کند مشکل دارد! مطمئن باشید که این را به‌خاطر می‌سپارید.

با صحبت از منظری دیگر، در گذشته وقتی ح.ک.چ آزار و اذیت فالون گونگ را شروع کرد، آن به‌خاطر مقدار عظیمی از موجودات اهریمنی و کارما در سایر بُعدها بود که در طول تاریخ بسیار طولانی اعصار جمع‌ شده بودند و چیزهای بد بیش‌ازحد زیادی وجود داشت. این چیزها بودند که از ح.ک.چ برای حمله به تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده کردند و همزمان فشار عظیمی روی وضعیت کلی پدید آوردند. اما از منظر موجودات بالاتر، درحین پاکسازی جهان، این چیزها به‌طور اجتناب‌ناپذیری در مقابل سرنوشت‌شان مبنی بر ازبین رفتن مقاومت می‌کردند. درنتیجه منجر به فشار عظیمی در دنیای بشری و مخصوصاً در چین، برای همه موجودات و نیز تمرین‌کنندگان شدند و هرج و مرج و پدیده‌های فاسدی را پدید آوردند که در جامعه ظاهر شده است. شبح اهریمنی ح.ک.چ به‌تنهایی قادر نیست همه این کارها را انجام دهد؛ لحظه‌ای که آزار و شکنجه تزکیه‌کنندگان را شروع می‌کرد خدایان راستین، آن را نابود می‌کردند. درطول نزدیک به بیست سال آزار و شکنجه، آن چیزهای بدی که جمع شده بودند اکنون همگی ازبین رفته‌اند. درحال حاضر، شبح اهریمنی ح.ک.چ نیز در مرحلۀ آخر ازبین‌رفتن است. حتی اگر کسی بخواهد فالون گونگ را مورد آزار و اذیت قرار دهد، شبیه طوری که ح.ک.چ در آن سال‌ها انجام داد، برایش امکان‌پذیر نیست، چراکه عوامل اهریمنی در بُعدهای دیگر ازبین رفته‌اند. بدون حمایت نیروهای عظیم اهریمنی، انسان‌ها نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند.

همه مردم می‌دانند که جن، شن، رن ارزش‌هایی جهانی هستند که به هر فرد و هر کشوری منفعت می‌رساند. حتی اگر فرد واقعاً مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشد، باید هر مسئله‌ای را با نیکخواهیِ یک تزکیه‌کننده اداره کند. به‌عنوان تمرین‌کننده‌ای استوار، وقتی نگذارید هیچ‌چیزی روی شما تأثیر بگذارد، می‌توانید بر هر شرایطی فایق شوید.

لی هنگجی

دافا

۲۷ نوامبر ۲۰۱۸