به کنفرانس تبادل تجربه تایوان

مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس تبادل تجربه تایوان: درود بر همه!

کنفرانس‌های مریدان دافا فرصتی عالی برای شما هستند تا با همدیگر رشد کرده، جاهایی که کوتاهی دارید را پیدا و حالت تزکیه‌تان را اصلاح کنید. تزکیه برای کسب چیزی در دنیا نیست، بلکه برای ارتقاء وجود یک موجود و برای بنیان‌گذاشتن آینده‌ یک موجود است. درطول این مرحلۀ پایانی، بیش از پیش، انجام تزکیه به‌منزلۀ انتخاب یک موجود است که آیا در آینده وجود داشته باشد یا خیر. اصول دنیوی برای هستی مردم و اینکه چگونه آنها به زندگی‌شان می‌پردازند، وضعیت واقعی موجودات در این جهان نیست. اصول این دنیای بشری نمی‌توانند به هیچ نوعی از کمال معنوی رهنمون کنند، و شیوه‌ای که مردم در این دنیا زندگی و رفتار می‌کنند مطابق با وضعیت واقعی موجودات در این جهان نیست. کسب دافا، دلیل بنیادین بشر بودن شما است. نگذارید جنون و سردرگمی این دنیا روی شما تأثیر بگذارد. با قلبی که در ابتدا تزکیه را شروع کردید تزکیه کنید و کمال معنوی قطعی خواهد بود! همان‌طور که پایان نزدیک‌تر می‌شود حتی کوشاتر باشید!

موفقیت کامل کنفرانس شما را خواهانم!

                                                                                                             لی هنگجی

                                                                                                         ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸