کنفرانس فای ان‌تی‌دی و اپک‌ تایمز ۲۰۱۸

۲۷ اکتبر ۲۰۱۸
لی هنگجی

عصر بخیر به همه مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فای ان‌تی‌دی و اپک‌ تایمز!

این دو گروه رسانه‌ای ما که امروز اینجا هستند درطول تمام این سال‌هایی که حزب کمونیست چین پلید مریدان دافا را مورد آزار و اذیت قرار داده، نقش حیاتی و برجسته‌ای ایفاء کرده‌اند. شما به‌طور مؤثری آزار و شکنجه شیطان را افشاء کرده‌اید و همزمان حقیقتِ وضعیت فالون گونگ را برای مردم تشریح کرده‌اید و در تمام این مدت در نجات موجودات ذی‌شعور یاری رسانده‌اید.

حزب کمونیست چین رژیمی پلید است، رژیمی پست و فرومایه. آن افرادی که با دروغ‌های آن تغذیه شدند و توانایی خود در تشخیص درست از نادرست را ازدست داده‌اند، همراه با آن، با نابودی مواجه می‌شوند. اما اپک تایمز و ان‌تی‌دی، در این خصوص نقش بسیار خوبی ایفاء کرده و به‌طور مؤثری واقعاً موجودات ذی‌شعور را نجات داده‌اند.

البته افرادی از شما که در رسانه مشغول فعالیت هستید، برای اینکه کارهای مقررشده را به‌خوبی انجام دهید باید خود را به‌خوبی تزکیه کنید. ازاین‌رو، در خصوص تزکیه، برای همگی شما، و برای هر مرید دافایی که در زمینه رسانه فعالیت می‌کند، تزکیه باید اولین و مهمترین کار باشد. زیرا اینکه چگونه خود را به‌خوبی تزکیه می‌کنید، قدرت شما در نجات مردم و نیز تأثیر کار شما را مشخص می‌کند. مطمئناً این‌گونه است. پس از گذر از تجربیات بسیار زیاد در طول تمام این سال‌ها، همگی شما در سطحی عمیق‌تر به درکی از این مسئله رسیده‌اید که برای مریدان دافا در تمام حرفه‌ها و مشاغل، شامل مریدان دافا در رسانه‌های مختلف- برای همه همین‌طور است- آنهایی که روی تزکیه شخصی‌شان سخت کار می‌کنند، در بسیاری از کارهایی که انجام می‌دهند، با تلاش کمتر نتایج بسیار بیشتری کسب می‌کنند. بنابراین نمی‌توانیم تزکیه را نادیده بگیریم. این اولین و مهمترین کار است.

به‌خوبی آگاه هستید که فعالیت‌های رسانه‌ای که انجام می‌دهید برای نجات موجودات است، برای روشن کردن حقیقت است و برای توقف آزار و شکنجه است. اما هدف نهایی آن چیست؟ هر یک از شما که در زمینه رسانه‌ فعالیت می‌کنید در روند تزکیه خودتان هستید و این کاری که انجام می‌دهید بخشی از آن است. مطمئناً این‌گونه است. و بدون توجه به نقشی که در این رسانه ایفاء می‌کنید یا چه کاری به شما محول شده، این‌ مسیر تزکیه شما است. ازاین‌رو برای اینکه این مسیر را به‌خوبی بپیمایید، باید قلب‌تان را روی تزکیه شخصی بگذارید و نمی‌توانید در هیچ زمانی سست شوید، چراکه نهایتاً باید به کمال برسید.

همان‌طور که می‌بینم [اینجا] افراد جوان بسیاری حضور دارند که اکثر آنها چهره‌های جدید هستند. البته درخصوص افراد جوان، اولین موضوعی که به ذهن خطور می‌کند این است که در تمام این سال‌ها مطالب و نظریه‌هایی که ح.ک.چ در سرزمین اصلی چین داشته بسیار اهریمنی است و آن چیزها برخلاف سنت و بشریت است. برای اینکه مردم پذیرای چیزهای آن [حزب اهریمنی] باشند، اولین کاری که می‌بایست انجام دهد این بود که فرهنگ سنتی چین و ارزش‌های جهانی بشریت را ویران و تباه کند. در تمام این مدت درحال انجام این کار بوده‌اند. در هر یک از جنبش‌های سیاسی که در چین به‌راه افتاد، این نخبگان فرهنگی کشور بودند که پاکسازی شدند. و در طول انقلاب فرهنگی، آنها بقایای فرهنگی، مکان‌های تاریخی، کتاب‌های باستانی- همه بقایای فرهنگی- را نابود کردند تا هیچ نشانه‌ای از ارزش‌های به‌جای مانده از گذشته باقی نماند و مردم چیزی از آنها ندانند. درعین‌حال، در نظام آموزشی مدارس، آنها تاریخ چین را آموزش نمی‌دهند؛ در ابتدا به‌صورت کلی آموزش داده می‌شد و سپس به‌تدریج آن را متوقف کردند. بعد از آن، شروع کردند به شاگردان آموزش دهند که از گذشته انتقاد کنند و نهایتاً تاریخ چین به‌عنوان چیزی بی‌ارزش، ناچیز شمرده شد و این‌گونه آموزش دادند که گذشته فاقد هرگونه خوبی بوده است. آنها سعی می‌کنند مردم را به‌گونه‌ای شستشوی مغزی کنند که باور داشته باشند ح.ک.چ باشکوه‌ترین و بهترین چیز است. در نتیجۀ همه این تبلیغات، بسیاری از جوانان [چینی] هیچ چیزی از میراث فرهنگی تاریخ خود نمی‌دانند. بسیاری از افراد جوانی که از چین خارج شدند، پس از تماشای نمایش شن یون [می‌گویند:] «اوه، چین چنین فرهنگ سنتی خارق‌العاده‌ای دارد،» طوری که انگار تازه این را متوجه شدند. ح.ک.چ این‌قدر پلید است. از همان هنگام که قدرت را به دست گرفت، از سال‌ها قبل، مردم چین و حتی افراد هم‌نسل من، به‌وسیله آن به‌شدت تحت شستشوی مغزی قرار گرفته‌اند، به‌طوری که در مقایسه با افراد در جوامع عادیِ غیرکمونیستی، تفاوت زیادی در نحوۀ تفکرشان وجود دارد، چه رسد به جوانان امروزه که حتی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

بنابراین در خصوص همه این مسائل، فرهنگ سنتی باید زیربنای هر آنچه رسانه‌های‌مان انجام می‌دهند باشد و باید بنیان فرهنگی‌تان باشد و باید در نقش مبنایی باشد برای تعیین اینکه چه چیزهایی ارزش‌های جهانی هستند. ارزش‌های سنتی باید مبنای شما باشد. چرا ح.ک.چ پلید این‌قدر از اجراهای شن یون می‌ترسد؟ هر چه باشد، این صرفاً یک اجرای نمایش هنری است. زیرا آنچه شن یون به‌تصویر می‌کشد فرهنگ سنتی بشریت است و این دقیقاً چیزی است که ح.ک.چ می‌خواهد آن را تضعیف و نابود کند، چراکه در غیر این‌صورت چیزهای پلید آن نمی‌توانست این‌قدر به‌صورت لگام‌گسیخته تکثیر و گسترش یابند. در چین، جایی که ده‌‌ها سال حکومت کرده است- بیش از نیم‌قرن- کل جمعیت را مانند جوجه‌های اژدهای سرخ در نظر می‌گیرد و احساس می‌کند که همه آنها سلول‌های آن شده‌اند و فکر می‌کند که می‌تواند مردم چین را بی‌رحمانه لگدمال کند، می‌تواند بی‌رحمانه مردم را بکشد، سلاخی کند و مورد آزار و شکنجه قرار دهد. و تأثیرش این‌قدر فراگیر بوده که حتی وقتی مردم چین آن رژیم را محکوم می‌کنند، به شیوه‌ای کمونیستی این کار را انجام می‌دهند؛ و این محکوم‌کردنِ طبیعی نیست. شن یون درحال سرنگون کردن همه آن شکل‌های بی‌معنی حزب پلید است. این شبح شیطانی احساس کرد که هر آنچه درطول بیش از یک قرن گذشته انجام داده بیهوده بوده- واقعاً انگار ضربه ویرانگری به آن خورده و تمام تلاش‌هایش بی‌اثر شدند. بنابراین ابتدا باید قادر باشید تأثیر این حزب پلید را تشخیص و تمیز دهید. و این کار فقط با استفاده از شیوه فرهنگ درست سنتی بشریت امکان‌پذیر است.

بنابراین همان‌طور که به کار رسانه‌‌ای‌تان می‌پردازید، به‌عنوان خبرنگار، یا به‌عنوان افراد تحصیل‌کرده، باید فرهنگ سنتی به‌عنوان نقطه‌شروع‌تان باشد و اگر می‌خواهید تأثیر این حزب پلید را تشخیص دهید و از آن دوری کنید، باید از فرهنگ سنتی برای درک ارزش‌های جهانی استفاده کنید. البته در دنیای امروزه تجلیات بسیاری از مدرنیسم وجود دارد، و این فقط آسیبی نیست که این حزب پلید برای مردم چین به‌بار آورده- بسیاری از مظاهر مدرنیسم در اجتماع غربی نیز وجود دارد. بگذارید به شما بگویم که این نیز، یک تجلی از نابود کردن اجتماع غربی به‌دست این حزب پلید است؛ همۀ این‌ها کار آن است. فرهنگ بشری در یک یا دو قرن پیش تغییر کرده است. سابقاً این‌گونه بود که خوبی و بدی، مثبت و منفی، به‌طور همزمان در دنیای بشری وجود داشت. تعادلی بین یین و یانگ وجود داشت. اما با شروع از یک یا دو قرن پیش، این شبح شیطانی کمونیسم شروع کرد که به‌تدریج جایگزین شیطان شود، یعنی، به‌‌طور کامل جای جنبه اهریمنیِ منفی در تعادل نیروهای یین و یانگ را گرفت. در نتیجه، در سال‌های اخیر، به‌طور بی‌رحمانه‌ای درحال انجام این کارهایی بوده که بشریت را نابود کرده است.

به‌عبارت دیگر، برای خوب انجام دادن این کارها، از یک سو باید خودتان را خوب تزکیه کنید و از سوی دیگر باید درک واضحی از همه این‌ها داشته باشید. برای ارزیابی خوب و بد یا درست و نادرست بودن مسائلی مانند ایده‌ها، پدیده‌های فرهنگی یا اخبار، باید از ارزش‌های جهانی استفاده کنید. البته در طول همه این سال‌ها از میان آزمون‌ها و سختی‌های بسیاری گذر کرده‌اید و نقطه شروع‌تان برای تأسیس این رسانه‌ها، نجات مردم و افشای شیطان بود. این هدف اصلی شما بود و هنوز هم هدف شما همین است و نباید تغییر کند. ازآنجاکه این‌طور است، همگی‌تان باید در این مسیر حرکت کنید. همان‌طور که الان می‌گفتم، این حزب اهریمنی نه‌تنها در چین کارهای شیطانی انجام داده، بلکه در پشت چیزهایی است که با مدرنیسم مرتبط هستند. اشاره کردم که درطول یک یا دو قرن پیش، این شبح کمونیستی، تبدیل به شیطان برای بشریت شده است، ازاین‌رو آنچه در گذشته در تعادل مثبت و منفی یا یین و یانگ درگیر بود، دیگر این‌گونه نیست. بنابراین، این شبح شیطانی در سراسر دنیا مشغول به کار بوده، نه فقط در چین و نه فقط در جوامع بلوک کمونیسیتی اهریمنی- همۀ دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. زیرا درحال حاضر نقش منفیِ تمام بشریت را گرفته است، یعنی نقش منفی برای تمام بشریت. آیا نوستراداموس نگفت که مارس [مارکس] بر دنیا حکمرانی می‌کند؟ این شبح کمونیستی واقعاً بر مسند سمت منفی حکمرانی می‌کند. اما سمت مثبت نیز، به‌عنوان بخشی از تعادل نیروهای مقابل، تحت فرمان موجودات خدایی است. اما آنچه در این ایام درحال وقوع است، این است که مبنای اخلاقی بشریت درحال افول است و این شبح، مردم را به کارهای اهریمنی وا داشته، تا حدی که تعادل از دست رفته است. یعنی دیگر یین و یانگ در تعادل نیستند و پلیدی بر خوبی سنگینی می‌کند و اکنون شرایط این‌گونه است.

البته، در این وضعیت،‌ تحت شرایط عادی، موجودات خدایی با دیدن وضعیتی مشابه این، آن را متعادل می‌کنند زیرا آن نمی‌تواند مجاز باشد. اما در این مورد، ازآنجاکه همه بشریت درحال نزول است، این خود بشریت است که این را انتخاب کرده است. اما همه مردم از چیزی که درحال وقوع است آگاه نیستند و این شبح و چیزهایی که در آنها القاء کرده محرک آنها بوده‌اند. شیوه‌های مدرن تفکر و سایر چیزهای مدرنیستی که اکنون در دنیا دیده می‌شود، واضح بگوییم، محصول کارهای شبح کمونیستی هستند که به‌طور مشابه، در تلاش برای نابودی بشریت، درحال عمل کردن است.

هیچ‌یک از این چیزها تصادفی نیستند. درحالی که ممکن است به‌نظر برسد جامعه غربی هیچ ارتباطی با شبح اهریمنی کمونیسیم ندارد، اما درواقع در پشت همه آن چیزهای بد، آن [شبح] قرار دارد. این شبح را در جامعه چین می‌توان در کشتن افرادِ با تحصیلات بالا، افرادِ با فرهنگ و افراد ثروتمند و نیز در نابودی سنت مشاهده کرد. درحالی که در جامعه غربی آن را می‌توان در مالیات سنگین و تضعیف سنت از سوی تفکرات و شیوه‌های مدرن مشاهده کرد. تزکیه‌کنندگان می‌دانند اینکه فردی ثروتمند است یا خیر، نتیجه‌ای از کارما از زندگی‌های گذشته است و آن‌گونه با اجبار پول مردم را گرفتن، برخلاف قوانین کیهانی است. اما اجتماع امروزه این‌گونه شده، جامعه‌ای آشفته و دنیایی به‌هم‌ریخته و اخلاقیات به‌سرعت درحال افول است. در رأس همه آنها، این حقیقت وجود دارد که خود کیهان وارد آخرین مرحلۀ چرخۀ ایجاد، ثبات، فساد و انهدام شده است. ازاین‌رو دنیا اکنون این‌گونه است، فاسد و در آستانۀ انهدام. مشکلات فقط در دنیای بشری درحال وقوع نیستند، چراکه حتی دنیاها در سطوح بالاتر این کیهان نیز غیرعادی شده‌اند. وضعیت امور این‌گونه است. و به همین دلیل است که گاهی فکر می‌کنم رسانه‌های اداره‌شده به‌وسیلۀ مریدان دافای ما حقیقتاً درحال نجات بشریت هستند و شما واقعاً تنها امید بشریت هستید.

در ظاهر این‌گونه به‌نظر می‌رسد که ما به‌تنهایی در این میدان درحال مبارزه هستیم. این بدین معنی است که هر یک از ما باید مطمئن باشیم که در بهبود شخصی‌مان در موقعیت خوبی باشیم و درخصوص تزکیۀ خودمان و استانداردهایی که برای رفتارمان درنظر می‌گیریم بهتر عمل کنیم، وگرنه به انجام رساندن کارمان برای‌مان سخت خواهد بود. البته گفته‌ای است که: «تاریک‌ترین لحظات همیشه قبل از طلوع صبح است.» شاید متوجه شده‌ باشید که عناصر مثبت درحال صعود هستند و به نیروی واقعی تبدیل می‌شوند و سنت‌ها درحال بازیابی هستند و در سراسر دنیا فرهنگ سنتی بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد و مردم به درک بهتری از این مسائل می‌رسند. همین امر، دلیل بیشتری در اختیار ما می‌گذارد که بهتر عمل کنیم و نقشی که باید را ایفاء‌ کنیم. نیروهای کیهانی نیز درحال کمک هستند- مسلم بود باید این‌گونه باشد، چراکه امور باید این‌گونه پیش بروند.

البته، همان‌طور که گفته‌ام، ح.ک.چ پلید فالون گونگ را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد زیرا برای فالون گونگ به‌وجود آمد. دقیقاً برای همین دلیل به‌وجود آمد، گرچه ده‌ها سال پیش این روی داد. اگر در این خصوص بیندیشید می‌توانید این را ببینید. آزار و اذیت فالون گونگ به‌دست این حزب پلید انجام می‌شود و برای انجام آن از تمام ابزار حکومت استفاده می‌کند. ما وارد مرحله‌ای شده‌ایم که آزمون‌هایی که مریدان دافا با آنها مواجه هستند و نیز تزکیه‌ خودشان اصولاً‌ در آستانۀ اتمام است و ما در مرحلۀ پایانی نجات افرادی هستیم که قرار است نجات‌شان دهیم. هر چیزی تقریباً انجام شده است و به‌تدریج درحال تمام شدن است. دیگر دلیل زیادی برای هستیِ شبح اهریمنی کمونیست وجود ندارد و زمان ازبین رفتن آن تقریباً فرا رسیده است. شما جوان هستید و شاید این را ندانید، اما در گذشته وقتی جوان بودم، در آن ایام، هیچ کسی در چین جرأت نمی‌کرد درباره ح.ک.چ پلید چیزی منفی بگوید، حتی در حد یک کلمه، حتی اگر کسی آن اطراف نبود که بشنود؛ این شبح اهریمنی همیشه مترصد بود و شما را تماشا می‌کرد. امروزه، این چیزها ازبین رفته‌اند و هرگاه مردم کنار هم می‌نشینند و درحال نوشیدن هستند و صحبت از ح.ک.چ پلید به‌میان می‌آید، همگی جرأت می‌کنند به آن ناسزا بگویند، و اگر کسی به آن ناسزا نگوید، مردم فکر می‌کنند او مشکلی دارد. ازاین‌رو همه درحال ناسزا گفتن به آن هستند. و چرا آنها جرأت می‌کنند این‌گونه باشند؟ زیرا این شبح اهریمنی و عناصر شیطانی آنقدر ازبین رفتند که تعداد خیلی اندکی باقی مانده‌اند و به‌همین دلیل مردم جرأت می‌کنند این‌گونه رفتار کنند؛ احساس می‌کنند که مسائل راحت‌تر شده است. اما تا وقتی که این شبح کمونیستی شیطانی هنوز وجود دارد، به‌صورت شیطانی باقی می‌ماند. مانند سم است: تا وقتی آن هنوز وجود داشته باشد، قطعاً‌ مردم را مسموم می‌کند. حتی اگر سعی کرده باشید آن را تغییر دهید، آن نمی‌توانست تغییر کند. این سرشت ذاتی آن است و حیات او این‌گونه ساخته شد. باید ازبین برود. بنابراین با ورود به این مرحله، درون حزب کمونیست چین اهریمنی، مسائل بیشتر و بیشتر آشفته می‌شود. موجودات خدایی درحال نابود کردن آن هستند و نیروی قدرتمند اصلاح فا به‌طور پیوسته درحال پاکسازی آن است. این مرحله‌ای است که وارد آن شده‌ایم. بنابراین هر کسی که هنوز آن را ستایش می‌کند،‌ هر کسی که آن را همراهی می‌کند، همراه آن به پایین سقوط می‌کند.

اما در هر حالت، رسانه‌های ما باید درباره آینده‌شان به‌طور فزاینده‌ای خوش‌بین باشند. این را می‌گویم زیرا به گذشته و زمان شروع که فکر می‌کنم، در آن ابتدا مسائل شما بسیار سخت بود، هم از نظر مالی و هم منابع انسانی. درحالی که حالا، حداقل، این همه افراد جوان را می‌بینم: اوه، بسیار خوشحالم که همه شما در این تعهد مشارکت می‌کنید. مسئله دیگر این است که مسائل به سختیِ گذشته نیستند و دنیای پیرامون ما نیز تغییر کرده است. در آن روزهای اولیه، حزب پلید درحال کنترل تمام رسانه‌های یک‌طرفۀ چین بود و در سراسر دنیا دروغ پخش می‌کرد. نمی‌توانستید هیچ جا گزارش‌دهی مثبت و صادقانه‌ای را پیدا کنید. گزارش‌هایی که از رسانه‌های ح.ک.چ پلید می‌آمد در سراسر دنیا پخش می‌شد و به‌منزله این بود که کل دنیا درحال آزار و اذیت فالون گونگ بود. حتی فشار و استرسی که مریدان دافای خارج از چین احساس می‌کردند بسیار زیاد بود. چگونگی نگرش مردم نسبت به مریدان دافا تحت تأثیر تبلیغات ح.ک.چ بود. تحت آن شرایط بود که مریدان دافا رسانۀ خود را شروع کردند و از آن زمان تاکنون به‌طور فزاینده‌ای آن را بهتر کرده‌اند. همراه با تلاش‌های مریدان دافایی که حقیقت را برای اقشار مختلف جامعه روشن می‌کنند، عموم مردم به‌طور فزاینده‌ای از ماهیت ما و این آزار و اذیت آگاه‌ شده‌اند. بنابراین آنچه انجام داده‌ایم به شکلی غیرمحسوس، در نقش روشنگری حقیقت و همزمان کمتر کردن این فشار عمل کرده است، و به‌همین دلیل است که به‌نظر می‌رسد مسائل اکنون راحت‌تر شده‌اند. در آن روزهای اولیه، واقعاً مانند چیزی بود که توصیف کردم. اکنون می‌توانم ببینم که جریان نیروهای مثبت بسیار قوی و نیرومند است و ح.ک.چ پلید به نابودی خود نزدیک می‌شود. هر کسی که هنوز سعی می‌کند آن را نگه دارد، همراه با آن نابود می‌شود. آنهایی که می‌توانند آنچه در حال وقوع است را ببینند افرادی عاقل هستند و آنهایی که نمی‌توانند ببینند بزرگترین نادانان هستند.

اصولاً امروز می‌خواستم این را بگویم که، برای ادارۀ موفق رسانه‌های‌تان باید دو کار را به‌خوبی انجام دهید. یکی اینکه خود را به‌خوبی تزکیه کنید و دیگر اینکه رسانه‌های ما باید فرهنگ سنتی را به‌عنوان نقطه‌شروع خود، و ارزش‌های جهانی را به‌عنوان بنیان خود درنظر بگیرند. فقط آنگاه می‌توانید از عهده این برآیید که هر کاری را به‌خوبی انجام دهید. و شما هم‌اکنون خیلی خوب عمل کرده‌اید. از میان سال‌های سخت با موفقیت عبور کرده‌اید، با منابع جدید به تقویت نیروی کاری خود ادامه داده‌اید و قوی‌تر و قوی‌تر رشد کرده‌اید. باید اضافه کنم که گروه رسانه‌ای اپک، که شامل ان‌تی‌دی می‌شود، اکنون بزرگترین سازمان خبری چینی‌زبان دنیا است و دنیای غرب به‌طور پیوسته آن را بیشتر به‌رسمیت می‌شناسد و به آن ارزش می‌گذارد. دیدن آن بسیار دلگرم‌کننده است! این فرصت بزرگ را مغتنم شمارید و این رسانه را حتی بهتر سازید و آن را واقعاً آنقدر قدرتمند سازید که هرگاه مقاله‌ای منتشر می‌شود بتواند تأثیری بزرگ داشته باشد؛ قطعاً روزی به این تأثیر دست خواهیم یافت. برای امروز همین قدر می‌گویم. از همگی سپاسگزارم!