(Minghui.org) دو وکیل حقوق بشر که نماینده هشت تمرین‌کننده فالون گونگ در دو پروندهمختلف هستند، علیه دو تن از مسئولین دادگاه به‌دلیل قصور در انجام وظیفه‌شان شکایتی را مطرح کرده‌اند.

فالون گونگ یا فالون دافا، تمرین معنوی برای تزکیه ذهن و جسم است که از ژوئیه 1999 توسط رژیم کمونیست چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است. این هشت تمرین‌کننده همگی به‌خاطر امتناع از نفی ایمان‌شان، در دادگاه شهرستان هویی‌لی محکوم شده‌اند. دادگاه میانی لیانگ‌شانژو حکم‌ اولیه‌ را لغو کرد و دستور دادرسی مجدد را در همان دادگاه‌ها صادر کرد.

در مجموع سه جلسه دادرسی برای این دو مورد تجدید نظر برگزار شده است. هر سه بار، دو وکیل از ورود به دادگاه و دفاع از موکلان‌شان منع شدند. آخرین مورد در تاریخ 29 نوامبر 2018 رخ داد، هنگامی که برنامه‌ریزی‌شد پنج تن از هشت تمرین‌کننده در دومین جلسه دادرسی‌شان در دادگاه تجدید نظر حضور یابند. تمرین‌کنندگان از اینکه در آخرین لحظات، وکیل تسخیری‌ای را مشاهده کردند که مورد تأییدشان نبود، شوکه شدند.

وکلای اصلی، آقای لو تینگ و آقای لی شیونگبینگ، یانگ لوپو (رئيس دادگاه شهرستان هویلی) و لو ون (معاون رئيس دادگاه) را به قصور در تأدیب قضات و تبانی با آنها به‌خاطر محرومیت غیرقانونی وکلا از حق دفاع از موکلشان، متهم کردند.

پرونده علیه پنج تمرین‌کننده

خانم ژنگ چیونگ، خانم لو جیپینگ، خانم ما لینگشیان، خانم دونگ شیوچیونگ و خانم شن جیافنگ در تاریخ 30 ژانویه 2016 بخاطر توزیع مطالب فالون گونگ دستگیر شدند.

آنها در ماه سپتامبر 2016 در دادگاه شهرستان هویلی حاضر و سه ماه بعد به زندان محکوم شدند. خانم ما به یک سال و چهار ماه،‌ خانم ژنگ خانم لو و خانم دونگ هر یک به یک سال و خانم شن به یک سال حبس و یک سال آزادی مشروط و هر یک از آنها نیز به پرداخت ۱۰هزار یوان جریمه محکوم شدند.

این پنج تمرین‌کننده، از دادگاه میانی لیانگشانژو تقاضای تجدید نظر کردند که در تاریخ 27 می 2017 حکم به لغو محکومیت اولیه و برگزاری دادرسی مجدد را صادر کرد.

اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر در 26 اکتبر 2018 برگزار شد. آقای لو و آقای لی با عبور از بررسی امنیتی به ساختمان دادگاه رسیدند و  در حالی که به سمت دادگاه می‌رفتند چهار مأمور حفظ نظم دادگاه آنها را متوقف کردند. ضابطین از وکلا خواستند که کیف‌شان را تحویل دهند و به داخل دادگاه نبرند.

کیف دستیِ وکلا، شامل تمام اسناد و مدارکی بود که آنها برای دادرسی مجدد آماده کرده‌ بودند. مهمتر از همه، هیچ قانونی وکلای مدافع را از همراه‌ داشتن کیف‌شان در داخل دادگاه منع نمی‌کند. آقای لو و آقای لی به تقاضای غیرقانونی ضابطین اعتراض کردند. شخص ناشناسی از آنها فیلم ویدیویی گرفت.

هنگامی که جلسه دادگاه در تاریخ 29 نوامبر 2018 لغو شد، آقای لو و آقای لی اتفاقی با ضابط دادگاه، لی مینگ مواجه شدند. او همان ضابطی بود که وقتی آنها وکالت سه تمرین‌کننده دیگر را به عهده گرفتند، به آنها حمله کرده بود. وکلا بلافاصله با پلیس تماس گرفتند تا لی مینگ را از دادگاه اخراج کند. بعداً آنها در شکایت خود علیه رئیس دادگاه یانگ و لوئو نوشتند که مسئولین نباید به لی مینگ اجازه می‌دادند که به کارش در آنجا ادامه دهد.

وکلا هنوز مجاز به دفاع از موکلان خود نبودند، زیرا آنها از تحویل کیف‌شان خودداری کردند. در عوض، قاضی وکیل دیگری را برای دفاع از تمرین‌کنندگان تعیین کرد. هنگامی که تمرین‌کنندگان وکیل جدید را دیدند، از پذیرش او به‌عنوان نماینده‌شان امتناع کردند. دادرسی به اجبار لغو شد.

وکلا قبلاً در همان ساختمان دادگاه مورد حمله قرار گرفتند

دو وکیل، آقای لو و آقای لی، همراه با وکیل دیگری، نماینده سه تمرین‌کننده دیگر فالون گونگ نیز هستند که در همان دادگاه شهرستان هویلی محاکمه شدند.

خانم هوآ وانشیا، خانم کوی دلی و خانم ژانگ هویچیونگ بخاطر امتناع از نفی فالون گونگ در تاریخ 24 اوت 2016 دستگیر شدند.

اولین جلسه دادگاه آنها در 17 نوامبر 2017 برگزار شد. قاضی چیو یون به سه وکیل مدافع دستور داد تا لپ‌تاپ و کیف خود را تحویل دهند. وکلا مدعی شدند که آنها نمی‌توانند بدون لپ‌تاپ و اسنادشان کار خود را انجام دهند و این تقاضا را رد کردند. چیو به جلسه دادرسی خاتمه داد.

همانطور که وکلا از پله‌ها پایین می‌رفتند، برخی از ضابطین دادگاه که به گفتگوی آنها درباره طرح شکایت علیه چیو گوش می‌دادند، به‌عنوان تلافی آنها را هل دادنند. آقای لو شروع به گرفتن فیلم از این صحنه کرد. به همین خاطر به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جراحت وارده به حدی بود که در بخش آی‌سی‌یو در بیمارستان محلی بستری شد.

قاضی چیو این دادرسی را در تاریخ 30 نوامبر 2017 در حالی از سر گرفت که آقای لو هنوز در دوره نقاهت بود و دو وکیل دیگر در دسترس نبودند. او سه وکیل جدید را برای سه تمرین‌کننده منصوب کرد که آنها با امتناع از پاسخ به سؤالات اعتراض خود را نشان دادند.

چیو برای هر سه تمرین‌کننده در تاریخ 28 دسامبر 2017 حکم صادر کرد و خانم کوی را به 3 سال و خانم هوآ و خانم ژانگ را به 3 سال و 3 ماه حبس محکوم کرد.

تمرین‌کنندگان از دادگاه میانی لینگژو تقاضای تجدید نظر کردند که سرانجام این دادگاه به برگزاری دادرسی مجدد در تاریخ 19 آوریل 2018 حکم داد.

جلسه دادرسی مجدد برای این پرونده در دادگاه شهرستان هولی در 16 اوت 2018 برگزار شد. آقای لو و آقای لی همچنان از سه تمرین‌کننده دفاع کردند. مجدداً به آنها اجازه حمل لپ‌تاپ و کیف‌شان را به داخل دادگاه ندادند. وقتی آنها به این درخواست غیرقانونی اعتراض کردند، قاضی رئیس دادگاه آنها را بیرون کرد.

گزارش‌های مرتبط:

استان سیچوان: 5 بانوی سالمند بخاطر ایمان‌شان محاکمه شدند

مأموران در استان سیچوان علیه پنج بانوی سالمند شواهد جعلی ارائه کردند

پس از رفتار خشونت‌آمیز مأموران وکلا خواهان جبران خسارت  از دولت هستند

لغو رأی محکومیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ توسط دادگاه تجدید نظر و دستور برگزاری محاکمه مجدد

ضرب و شتم وکلای مدافع از سوی دادگاه سیچوان و برگزاری یک جلسه دادرسی دیگر بدون حضور آنها

وکلای مدافع به‌دست مأموران حفظ نظم دادگاه در سیچوآن تحت ضرب و شتم قرار گرفتند