(Minghui.org) در11 ژانویه 2018 از زندان جینان با خواهر آقای وانگ ونژونگ تماس گرفتند و گفتند که برادرش اخیراً درگذشته است. او با عجله به زندان رفت تا جسد برادرش را در سردخانه زندان ببیند.

آقای وانگ که زمانی قوی‌هیکل بود، فقط به پوست و استخوانی تبدیل شده بود. خواهرش سؤال کرد که آیا تا سرحد مرگ به او گرسنگی داده‌اند، اما نگهبانان زندان ادعا کردند که او دچار خونریزی مغزی شده بود. این درحالی بود که هیچ گونه کالبدشکافی انجام نشد یا هیچ گونه سوابق پزشکی نیز وجود نداشت.

خواهر آقای وانگ تحت فشار مسئولین زندان موافقت کرد که بدن برادرش بلافاصله سوزانده شود و خاکسترش را در همان شب، به زادگاه‌شان در بخش یی‌نان برد.

آقای وانگ، متولد 2 سپتامبر 1975، در سال 2010 به شهر ویفانگ نقل‌مکان کرد و در 6 نوامبر سال بعد دستگیر شد.

او هدف مسئولین قرار گرفت، چراکه از رها کردن باورش به فالون گونگ اجتناب کرد؛ فالون گونگ یک تمرین بدن و ذهن است که تحت آزار و شکنجه رژیم کمونیست چین قرار گرفته است.

آقای وانگ قبل از اینکه در 11 ژانویه 2012 به بازداشتگاه شهر ویفانگ منتقل شود، در مکان نامعلومی حبس شد. او در 22 اکتبر 2012 به 7 سال و 6 ماه حبس در زندان جینان محکوم شد.

نگهبانان زندان آقای وانگ را تحت شکل‌های مختلف سوءرفتار و شکنجه قرار دادند. او دچار خونریزی مغزی شد و چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. خواهرش وقتی جسد او را دید، اشاره کرد که بانداژهایی دور سرش پیچیده شده بود.

آقای وانگ در 8 مارس 2017، نامه‌ای از خانواده‌اش دریافت کرد، اما نگهبانی آن را پاره کرد که منجر به استرس روانی عظیمی برای او شد. او چهار روز بعد بار دیگر دچار خونریزی مغزی و با عجله به بیمارستان زندان منتقل شد.

هنوز باید بررسی شود که آیا مرگ آقای وانگ نتیجه آخرین خونریزی مغزی او بوده است یا خیر.

گزارش‌های مرتبط:

ازدست دادن توانایی انجام کارهای شخصی براثر شکنجه تمرین‌کنندگان در زندان جینان