(Minghui.org) خانم لیو شیانگجو تمرین‌کنندۀ فالون گونگ از روستای شین‌لیوزوئو در شهرستان گائویانگ، شهر بائودینگ، واقع در استان هبی در 3 اوت 2016 به‌خاطر روشنگری حقیقت فالون گونگ برای مردم بازداشت شد. دادگاه شهرستان گائویانگ در 5 آوریل 2017 او را به 20 ماه حبس محکوم کرد. او از 2 ژوئن 2017 در زندان زنان شهر شیجیاژوانگ است و خانواده‌اش طی پنج ماهی که در این زندان حبس است اجازۀ ملاقات با او را کسب نکرده‌اند.

خانم لیو شیانگجو، خواهرش لیو شیانگ‌لینگ، آقای لی جین‌یینگ و آقای فنگ ژی‌یونگ در شب 3 اوت 2016 برای نصب و توزیع فلایرهای فالون گونگ به منطقه مرکزی شهرستان گائویانگ رفتند. آنها را به ادارۀ پلیس شیائووانگ‌گوئوژوانگ و ادارۀ پلیس چنگ‌گوان گزارش کردند. مأموران پلیس این تمرین‌کنندگان را دستگیر و بازداشت کردند.

این تمرین‌کنندگان در ابتدا در صبح روز 13 دسامبر 2016 در دادگاه شهرستان گائویانگ محاکمه شدند. خانم لیو خود را بی‌گناه دانست و بیان کرد که فالون گونگ بسیار مفید است و توضیح داد که چگونه این تمرین او را سالم‌تر و فرد بهتری کرده است.

وکیل او به قانونمند بودن تمرین فالون گونگ تأکید کرد و متذکر شد که صحبت با مردم دربارۀ فالون گونگ مطابق با قوانین چین است. او از دادگاه خواست تا خانم لیو را آزاد کند. مسئولین دادگاه به وکیل اجازه دادند تا استدلالات خود را به‌پایان برساند و هیچ یک از صحبت‌های او را تکذیب نکردند. اما دادگاه در اولین محاکمه هیچ حکمی صادر نکرد.

خانم لیو و سه تمرین‌کنندۀ دیگر مجدداً در 5 آوریل 2017 در دادگاه شهرستان گائویانگ محاکمه شدند. خانم لیو و خواهرش به‌طور غیرقانونی به 20 ماه حبس محکوم شدند. آقای لی جین‌یینگ به دو سال حبس محکوم شد. آقای فنگ ژی‌یونگ به 18 ماه حبس با دو سال آزادی مشروط محکوم شد. دادگاه درخصوص تاریخ دومین محاکمه به خانوادۀ خانم لیو اطلاع نداد که این برخلاق حقوق قانونی آنها است.

در 2 ژوئن زندان زنان شهر شیجیاژوانگ به خانوادۀ خانم لیو اطلاع داد که او در زندان حبس است. آنها برای ملاقات با او به زندان رفتند اما به بهانۀ اینکه زندانیان در دو ماه اول حبس‌شان ممنوع‌الملاقات هستند به آنها اجازه ملاقات ندادند.

دو ماه بعد خانواده مجدداً به زندان رفتند اما بازهم به آنها اجازۀ ملاقات با خانم لیو را ندادند. این درحالی است که خانواده‌های دو تمرین‌کنندۀ دیگر که در همان زندان حبس هستند اجازه ملاقات کسب کردند.

بیش از پنج ماه است که خانم لیو به این زندان فرستاده شده و خانواده‌اش کماکان اجازۀ ملاقات با او را کسب نکرده‌اند. آنها بسیار نگران و مضطرب هستند که ممکن است خانم لیو در زندان تحت شکنجه یا حتی بدتر از آن قرار گرفته باشد.

سابقه آزار و اذیت

خانم لیو شیانگجو برای مدت 20 سال غده‌ای در شکمش داشت. او مدتی طولانی دچار سردردهای عصبی و التهاب آپاندیس شده بود. خانم لیو سال‌ها از بیماری‌هایش رنج می‌برد. او در سال 1999 شروع به تمرین فالون گونگ کرد و با پیروی از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری تبدیل به فرد بهتری شد. به‌تدریج تمام بیماری‌هایش ناپدید شدند. او با همسایگان و روستائیان بسیار مهربان است و بسیاری از مردم بخاطر تقوایش او را تحسین می‌کنند.

مقالات مرتبط:

4 تمرین‌کننده در استان هبی محکوم به حبس شدند

پنج تمرین‌کنندۀ فالون گونگ کماکمان در بازداشتگاه شمارۀ 1 شن‌یانگ حبس هستند