(Minghui.org) سال گذشته، معلم مدرسه راهنمایی، لیو دانگمئی، به‌خاطر صحبت با دانش‌آموزانش درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به دست رژیم کمونیست به سه سال حبس محکوم شد.

خانم لیو توضیح داد که وظیفه او نه تنها آموزش دروس به دانش آموزان است، بلکه ارتقای وجدان و اخلاقیات آنها نیز هست تا بتوانند به خانواده و جامعه‌شان کمک کنند. در یک درس، او نوشته یک مقام قضایی سلسله سونگ را مورد بحث قرار داد که از جانب یک زندانی استدلال کرد و مانع از اجرای حکم اعدامش شد که به اشتباه به آن محکوم شده بود. خانم لیو داستان ارزش‌های حفظ عدالت را به موقعیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ مرتبط کرد که به‌طور وحشیانه برای اعتقادشان به حقیقت، مهربانی و بردباری مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

اداره پلیس شهرستان گائویانگ این را مهمترین پرونده خود دانست. پس از دستگیری خانم لیو، پلیس بیش از چهار ماه از دانش‌آموزانش و از جمله افرادی که فارغ التحصیل شده بودند، تحقیق می‌کرد تا معلوم شود که خانم لیو با چه تعداد دانش‌آموز و والدین آنها، درباره فالون گونگ صحبت کرده است. بازجویی‌ها حتی به بعضی از دانش‌آموزان در سالن‌هایی که معمولاً مطالعه می‌کرد گسترش یافت. در مجموع، تحقیقات شامل صدها نفر از کلاس پایه نهم در بیش از سه شهر انجام شد.

در حین بازجوئی خانم لیو، مأموری به او گفت: «دفتر امنیت عمومی یک سازمان خشونت‌آمیز است. مأموران پلیس ابزار برای انجام این خشونت هستند.»

خانم لیو در ماه دسامبر 2017 به سه سال زندان محکوم شد و پس از یک محاکمه نمایشی بدون حضور وکیل یا اعضای خانواده‌اش، مبلغ 6000 یوان جریمه شد.

مقامات در شهرستان گائویانگ از ترسِ این که سایر معلمانی که فالون گونگ را تمرین می‌کنند نیز با دانش آموزان در مورد این تمرین صحبت کنند، همه آنها را از ورود به کلاس‌ها منع و وظایف دیگری به آنها محول کردند.

حزب کمونیست چین از زمان به قدرت رسیدن، با تکیه بر القای ترس و سانسور، حکومت دیکتاتوری‌اش را حفظ کرده است. آن روش تاکتیکی مشابهی را در آزار و شکنجه فالون گونگ به کار می‌گیرد. با زندانی کردن یک معلم و بازجویی از دانش‌آموزانش به‌خاطر درسی که او به دیگران می‌داد، درسی در زمینه پیروی از وجدان و مبارزه علیه رفتار غیرمنصفانه با دیگران، حزب نه تنها مرتکب بی‌عدالتی می‌شود بلکه همچنین ترسِ حزب را نسبت به دانش‌آموزی نشان می‌دهد که در حال توسعه حوزه اخلاقیاتش است.

گزارش مرتبط:

محکومیت به حبس معلم برای صحبت با دانش آموزانش درباره فالون گونگ