(Minghui.org) جشن‌های سال نوی چینی در حال برگزاری است، بسیاری از شهروندان چینی همچنان بخاطر امتناع‌شان از نفی فالون گونگ در زندان هستند. روشی معنوی فالون گونگ در ۱۸ سال گذشته مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

بسیاری از تمرین‌کنندگان زندانی فالون دافا در تبریکات ارسالی خود سال نو را به استاد لی تبریک گفتند و قول دادند که مأموریت خود را به‌عنوان مریدان دافا در دوره اصلاح فا به‌خوبی انجام دهند.

تمرین‌کننده‌ای از شهر تیانمن در استان هوبئی نوشت: «مصائب ما در مقایسه با شادی ناشی از اینکه مردم را قادر کنیم حقایق را درک کنند و آینده‌ای روشن داشته باشند، چیزی نیست. ما هر جایی که می‌رویم مراقبت استاد را احساس می‌کنیم. با هر کسی که مواجه می‌شویم یک زندگی است که نجات داده می‌شود.»

تمرین‌کننده دیگری که در زندان زنان استان جیانگشی محبوس است نوشت: «بدون توجه به اینکه چقدر بخاطر شکنجه‌های جسمی و روانی در زندان رنج می‌بریم، همیشه مأموریت مقدس‌مان را برای نجات مردم بخاطر داریم.»

تمرین‌کننده سوم از شهر جینگژو در استان هوبئی نوشت: «این آرزوی تاریخی ما بود که مرید دافا شویم. ما از استاد لی به‌خاطر هدایت‌مان در طول بازپیدایی‌ها و یافتن ما در این جهان بشری سپاسگزاریم. سپاسگزاریم که دافا به ما داده شده است. اگرچه ما زندانی هستیم، همیشه حمایت استاد را احساس می‌کنیم. استاد ما را راهنمایی می‌کنند که بدون هیچ گونه پشیمانی، مسیرمان را به‌خوبی طی کنیم.»

تعدادی از تبریکات نیز از تمرین‌کنندگان در مناطق ذیل هستند:

چونگچینگ
شهر بایین، استان گانسو
استان هبی
شهر جیائوژو، استان هنان
شهر هاربین، استان هیلونگجیانگ
شهر جینگژو و شهر تیان‌من، استان هوبئی
شهر بایرین، شهر هالینگول و شهر تونگلیائو، مغولستان داخلی
چانگچون، استان جیلین
شهر دالیان، شهر لیائویانگ و شهر شنیانگ، استان لیائونینگ
شهر نانجینگ و شهر لیان‌یونگانگ، استان جیانگسو
استان شانشی
شهر شی‌آن در استان شاآنشی
استان چنگدو، شهرستان کایجیانگ و شهر سوینینگ،استان سیچوان
تیانجین
استان شینجیانگ
استان یوننان