(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در فنلاند میزبان غرفه‌ای در نمایشگاه آموزشی هلسینکی، بزرگترین نمایشگاه آموزشی در کشور در 26 و 27 ژانویه بودند. این رویداد دو روزه با بیش از 300 فروشنده و حدود 18 هزار بازدیدکننده، محل برگزاری آموزشی بزرگی برای معلمان و مدرسان است.

تعداد بسیار زیادی از تماشاگران در غرفه فالون دافا ایستادند. برخی تمرین‌ها را یادگرفتند و بعضی برنامه‌ریزی کردند که تمرین‌کنندگان را برای معرفی این تمرین در مدارس خود، دعوت کنند.

شرکت‌کنندگان در نمایشگاه آموزشی هلسینکی تمرین‌های فالون دافا را از تمرین‌کنندگان می‌آموزند

مارتا، معلمی که قبلاً درباره فالون دافا شنیده بود. بعد از امضای دادخواست محکومیت این آزار و شکنجه در چین، به‌دنبال کسب اطلاعات بیشتر بود. وی با اشاره به عکسی از یک گروه محلی که تمرینات را انجام می دهند، گفت: یکی از تمرین‌کنندگان دانشجوی سابقش بوده است. او همچنین با تمرین‌کنندگان در غرفه درباره آمدن به مدرسه‌اش برای معرفی این تمرین صحبت کرد.

خانمی برای مدتی طولانی ایستاد و بروشورها را خواند و تمرین‌ها را یادگرفت.

او گفت: «درحالی‌که از غرفه رد می‌شدم، دیدم که این محل با نور طلایی احاطه شده است و احساس خوشحالی بسیاری داشتم. فقط می‌دانستم که باید آن را یادبگیرم.»