(Minghui.org) یکی از بومیان شهر پینگدینگشان بخاطر فروش خودرویی از جانب دوستش به هشت سال حبس محکوم شد.

آقای مو یادونگ و دوستش هردو فالون گونگ را تمرین می‌کنند، فالون گونگ تمرینی معنوی است که حکومت کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است. دوستش بعد از اینکه متوجه شد که در لیست تحت تعقیب قرار گرفته است، تصمیم گرفت فرار کند. او از آقای مو برای کمک به فروش خودرواش درخواست کمک کرد.

آقای مو بلافاصله بعد از آن هدف پلیس قرارگرفت. او برای اولین بار در 14 اکتبر 2011 در حین رانندگی برای رساندن دخترش به مدرسه دستگیر شد. او در اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و چند هفته بعد در 6 نوامبر به قید وثیقه آزاد شد.

آقای مو نیز مانند دوستش به‌منظور جلوگیری از دستگیری خانه را ترک کرد. او در نهایت در شهر شوچانگ ساکن شد و در یک مغازه تعمیرات خودرو شغلی را پیدا کرد. مأموران پلیس در زادگاهش هرگز از کنترل شدید وی دست برنداشتند. آنها او را در 2 ژوئن 2017 در شوچانگ دستگیر کردند و او را به پینگدینگشان برگرداندند.

آقای مو به‌منظور اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و خیلی ضعیف شد. وکیلش درخواست کرد که دادگاه موکلش که قرار بود 23 ژوئن برگزار شود به تأخیر بیفتد، اما یکی از مأموران دادگاه گفت: «اگر مجبور باشیم او را با ویلچر به اتاق دادگاه خواهیم آورد!» اگرچه پس از آن دادگاه محلی جلسه برنامه‌ریزی شده را لغو کرد.

همسر آقای مو رفت تا درباره پرونده پرس‌وجو کند قاضی ژانگ فنگ و ژو گانگ به او گفتند که پرونده شوهرش را به دادستانی محلی بازگردانده‌اند. دادستان وانگ هُنگوی وانمود کرد که پرونده نزد آنها نیست و از ملاقات با او خودداری کرد.

چند روز بعد، مأموران یانگ هُننگلای و چن جیان به خانه‌ آقای مو و والدینش رفتند تا شواهدی را جمع‌آوری و با اعضای خانواده‌اش مصاحبه کنند.

آقای مو در 2 دسامبر در دادگاه ظاهر شد. فقط به تعداد کمی از افراد اجازه ورود به دادگاه داده شد و از ورود بسیاری از حامیانش به ساختمان دادگاه ممانعت ورزیدند.

وکیل آقای مو خواهان تبرئه وی شد و قاضی ژو گانگ بدون صدور حکم رسمی جلسه را به بعد موکول کرد. چند هفته بعد معلوم شد که آقای مو به 8 سال حبس محکوم، و در 18 ژانویه 2018 به زندان شهر شیمی منتقل شده است.

گزارش مرتبط
آقای مو یادونگ و همسرش از شهر پیندینگشان، استان هِنان دستگیر و خانه‌‌شان غارت شد