(Minghui.org)  ترجمه فارسی سخنرانی «آموزش فا در کنفرانس هیوستون، ۱۹۹۶» از لینک زیر قابل دانلود است.

ترجمه فارسی سخنرانی «آموزش فا در کنفرانس هیوستون، ۱۹۹۶»

لازم به ذکر است ترجمۀ‌ این کتاب و سایر مقالات و سخنرانی‌های قبل از سال ۱۹۹۹مانند مقالات یا سخنرانی‌های اخیر استاد منتشر نمی‌شوند، به‌طوری که در طول دوره اصلاح فا، مریدان دافا بتوانند بر مطالعه جوآن فالون (که به‌طور نظام‌مندی تزکیه را راهنمایی و راهبری می‌کند) و سایر نوشته‌های جدید (که تزکیۀ‌ اصلاح فا را راهنمایی و راهبری می‌کنند) تمرکز کنند.

هیئت تحریریه مینگهویی