(Minghui.org) سندی بروس در غرفه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در پارک بلمور در سیدنی با اطمینان گفت: «تلاش‌هایمان حقیقت را افشاء خواهد کرد.»

سندی که از غرب استرالیا به سیدنی آمده بود، تحت تأثیر تمرین‌کنندگان فالون گونگ قرار گرفت و گفت: «آنها را در حال مدیتیشن دیدم که بسیار آرام و عالی بود.»

«5 سال پیش با فالون گونگ آشنا شدم و از شنیدن موضوع برداشت اجباری اعضای بدن [تمرین‌کنندگان تحت آزار و شکنجه توسط حزب کمونیست چین] شوکه شدم. از آن زمان اغلب شاهد صحبت تمرین‌کنندگان با مردم بوده‌ام. آنها را حتی در پاریس دیدم. می‌دانم که باید حقیقت را در سراسر دنیا گسترش داد و برای پایان دادن به آزار و شکنجه وارد عمل شد. با اینکه حزب کمونیست چین سعی کرده است ایدئولوژی خود را در جامعه غربی گسترش دهد، باور دارم که تلاش‌هایمان حقیقت را افشاء خواهد کرد.»

سندی تمرین‌کنندگان را تشویق کرد: «باور دارم که بر شیطان غلبه خواهید کرد.»

در طول 4 جمعه گذشته، گردشگران و ساکنان محلی تمرین‌کنندگان فالون گونگ را در پارک بلمور دیده‌اند که نمایش را اجرا و مطالب اطلاع‌رسانی درباره 19 سال آزار و شکنجه در چین را توزیع می‌کردند.

رویدادهای فالون گونگ در پارک بلمور سیدنی، آزار و شکنجه در چین را افشاء می‌کند.

بن گرین نیز برداشت اجباری اعضای بدن با مجوز دولت را محکوم کرد.

بن گفت: «این باید فوراً متوقف شود. تمرین‌کنندگان فالون گونگ به کمک نیاز دارند و آنها مستحق دریافت کمک از مردم سراسر دنیا هستند. من همین حالا دادخواست علیه برداشت اجباری عضو را امضاء کردم. از صمیم قلب می‌خواهم به آنها کمک کنم. درباره این موضوع با دوستانم هم صحبت خواهم کرد و از آنها نیز درخواست کمک می‌کنم.»

مردم دادخواست پایان دادن به برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ تحت آزار و شکنجه و سایر زندانیان عقیدتی توسط رژیم چین را امضاء می‌کنند.

ایکیا گفت: «من در صلیب سرخ کار می‌کنم به همین دلیل اخبار [برداشت اجباری عضو] را دنبال می‌کرده‌ام. می‌دانم که یک بیمار اغلب باید 10 سال منتظر دریافت یک کلیه باشد. بنابراین وقتی شنیدم که در چین فقط چند هفته طول می‌کشد، بسیار گیج و پریشان شدم.»

«باور دارم که اگر مردم بیشتری از اعتراض فالون گونگ علیه برداشت اجباری عضو حمایت کنند، می‌توانیم وقوع این جرم در چین را متوقف کنیم.»

جسیکا کوران: «با کمک افرادی مانند من، می‌توانیم آزار و شکنجه را متوقف کنیم.»

جسیکا کوران دانشجوی موسیقی نمی‌توانست درک کند که چرا حزب کمونیست، چنین گروه صلح‌آمیزی را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

او گفت: «این عملی بسیار غیرانسانی است. من خیلی مفتخرم که این دادخواست را امضاء می‌کنم و کاری هدفمند است. با دوستانم نیز درباره این موضوع صحبت می‌کنم و از آنها هم می‌خواهم که در این مقاومت صلح‌آمیز شرکت کنند.»

خانواده‌ای چینی مطالب درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه را می‌خوانند.

بسیاری از گردشگران چینی نیز توقف و با تمرین‌کنندگان صحبت کردند و مطالب اطلاع‌رسانی را خواندند. برخی از آنها با کمک تمرین‌کنندگان حزب کمونیست را ترک کردند.