(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در فنلاند اخیراً دو رویداد برگزار کردند تا تمرین تزکیه شخصی باستانی چین را به عموم معرفی کنند و سطح آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه توسط رژیم کمونیست در چین را بالا ببرند.

در 3 فوریه تمرین‌کنندگان یک کارگاه رایگان در نمایشگاه محلی ایماترا برگزار کردند و تمرینات فالون گونگ را آموزش دادند.

شرکت‌کنندگان تمرینات فالون گونگ را می‌آموزند.

15 سال پیش تمرین‌کنندگان غرفه‌ای در همین نمایشگاه برپا کردند. یکی از شرکت‌کنندگان مایل بود فالون گونگ را یاد بگیرد اما فرصت نیافت. او اخیراً در هلسینکی با تمرین‌کنندگان مواجه شد. او پس از مطالعه اطلاعات این تمرین در اینترنت، از تمرین‌کنندگان دعوت کرد تا امسال کارگاهی در این نمایشگاه برگزار کنند.

مراسم شمع‌افروزی

رویدادی دیگر به سبک دیگری برگزار شد.

27 ژانویه روز بین‌المللی یادبود هولوکاست بود. تمرین‌کنندگان مراسم شمع‌افروزی را در مرکز شهر هلسینکی برای یادبود کسانی که در آزار و شکنجه فالون گونگ در چین جان باخته بودند، برگزار کردند. افراد زیادی توقف کردند تا با تمرین‌کنندگان صحبت و دادخواست محکومیت آزار و شکنجه را امضاء کنند.

عابران در مراسم شمع‌افروزی دادخواست را امضاء می‌کنند.

خانمی از ساکنان محلی پس از شنیدن آزار و شکنجه وحشیانه در چین گریه کرد.