(Minghui.org) پنج نفر از شانزده تمرین‌کنندۀ فالون گونگ ساکن شهر ژوهای واقع در استان گوانگ‌دونگ، به‌خاطر امتناع از رها کردن باورشان به سه تا پنج سال زندان محکوم شده‌اند و اکنون در حبس غیرقانونی به‌سر می‌برند.

از این شانزده تمرین‌کننده، سه نفر اکنون در زندان زنان استان گوانگ‌دونگ، 9 نفر در بازداشتگاه‌های ژوهای و دو نفر در مرکز شستشوی مغزی سانشویی هستند. از محل حبس دو تمرین‌کنندۀ دیگر اطلاعی در دست نیست.

زندان زنان استان گوانگ‌دونگ (3)

خانم لوئو جون در 2 سپتامبر در خانه دستگیر و خانه‌اش غارت شد. پیش از اینکه در فوریۀ 2016 او را محاکمه و به پنج سال حبس محکوم کنند، او در بازداشتگاه شمارۀ 1 ژوهای حبس بود. خانم لوئو درخواست تجدید نظر داد اما رأی اولیه مورد تأیید قرار گرفت. او اکنون در زندان زنان استان گوانگ‌دونگ است.

خانم چِن گوانگ‌یون در 4 سپتامبر 2015 در فروشگاهش دستگیر و خانه‌اش غارت شد. او را به بازداشتگاه شمارۀ 1 ژوهای بردند. در ژانویۀ 2016 او را به چهار سال حبس محکوم کردند. خانم چِن درخواست تجدید نظر داد اما رأی اولیه مورد تأیید قرار گرفت. او نیز اکنون در زندان زنان استان گوانگ‌دونگ حبس است.

خانم وو شیائوجو بیش از پنجاه سال دارد و در آوریل 2016 به‌خاطر توزیع اطلاعات فالون گونگ دستگیر شد. او را به سه سال و شش ماه حبس محکوم کردند. او اکنون در زندان زنان استان گوانگ‌دونگ است.

بازداشتگاه ژوهای (9)

وب‌سایت مینگهویی گزارش داد که خانم لو هویی‌لینگ و دخترش خانم چِن جینگ در مارس 2016 در استان جیانگشی دستگیر و به شهر ژوهای بازگردانده شدند. آنها در بازداشتگاه شمارۀ 1 ژوهای حبس هستند. اطلاعات بیشتری درخصوص آنها در دست نیست.

براساس وب‌سایت مینگهویی، خانم گوان لان‌جیائو که بیش از چهل سال دارد در شب 3 نوامبر 2016 درحالی‌که پوسترهای فالون گونگ را نصب می‌کرد، توسط مأموران پلیس تعقیب شد. او را دستگیر و خانه‌اش را غارت کردند. او اکنون در بازداشتگاه ژوهای است.

لین یونگ‌شو و همسرش خانم لی سوجوان در 20 مه 2017 در خانه‌شان همراه با 15 تمرین‌کنندۀ دیگر بازداشت شدند. خانه‌ آنها غارت شد. آقای لین را به بازداشتگاه شمارۀ 1 مِی‌شی و خانم لی را به بازداشتگاه شمارۀ 2 مِی‌شی بردند. در 28 ژوئن آنها را برای مدت سه هفته به مرکز شستشوی مغزی سانشویی منتقل کردند. آنها از آن زمان در بازداشتگاه ژوهای حبس هستند.

دادگاه محلی دو بار از پذیرفتن پروندۀ آنها خودداری کرد اما آنها کماکان در حبس هستند. پلیس سعی می‌کند برای سومین بار کیفرخواستی علیه آنها ارسال کند.

خانم لو جیان‌وِن یکی از 17 تمرین‌کننده‌ای بود که در خانۀ آقای لین یونگشو دستگیر شد. او را به بازداشتگاه شمارۀ 2 ژوهای بردند. دادگاه منطقۀ دومِن یک ماه بعد در 28 ژوئن حکم بازداشت را امضاء کرد. تاریخ برگزاری محاکمه 29 ژانویۀ 2018 تعیین شد اما جلسۀ دادرسی برگزار نشد.

آقای لیو دینگ‌سونگ یکی دیگر از 17 تمرین‌کننده‌ای بود که در خانۀ آقای لین دستگیر شد. او در بازداشتگاه شمارۀ 1 ژوهای حبس شده است.

خانم زنگ چینگ فرد دیگری بود که در منزل آقای لین دستگیر شد. او را آزاد کردند اما مجدداً در 21 سپتامبر 2017 بازداشت کردند. خانه‌اش غارت شد. او در بازداشتگاه ژوهای حبس است و خانواده‌اش مجاز به دیدنش نیستند.

آقای چن یودی در ژوئیۀ 2017 بازداشت شد. او را به‌ناحق متهم به آسیب رساندن به اموال عمومی کردند. فروشگاه و خانه‌اش را غارت و بسیاری از لوازم شخصی او ازجمله یک رایانه را توقیف کردند. او در بازداشتگاه دومِن حبس است. به خانواده‌اش اجازۀ ملاقات با او را ندادند و درخواست آزادی به قید وثیقۀ او رد شد.

مرکز شستشوی مغزی سانشویی (2)

خانم چِن هونگه که بیش از چهل سال دارد یک تمرین‌کنندۀ جدید بود که در فوریۀ 2016 مفقود شد و در دو سال گذشته خبری از او دردست نیست. براساس اطلاعات دست دوم، او را به مرکز شستشوی مغزی سانشویی بردند.

خانم وانگ جیه‌یینگ در 12 آوریل 2017 در یک فروشگاه هنری خوشنویسی که در آنجا کار می‌کرد دستگیر شد. از آن تاریخ او در مرکز شستشوی مغزی سان‌شویی در حبس بوده است.

مکان‌های نامعلوم (2)

دکتر لی وِی و همسرش خانم کائو ون‌یینگ در 9 مارس 2017 توسط مأموران لباس‌شخصی از ادارۀ پلیس شهر ژونگ‌شان در خانه دستگیر شدند. خانه‌شان غارت شد. هر دوی آنها را پس از یک محاکمۀ غیرقانونی در 11 اکتبر در دادگاه منطقۀ اول ژونگشان، به سه سال حبس محکوم کردند. در حال حاضر از محل حبس آنها اطلاعی در دست نیست.