(Minghui.org) دو تن از ساکنان شهر گویی‌ژو با گذشت بیش از پنج ماه از بازداشتشان کماکان در حبس هستند.

آقای ژو شیائوچائو و آقای شی دنگلین در روز 7 ژوئیۀ 2017 در شهرستان گویی‌دینگ با اتوموبیل در حرکت بودند که پلیس ماشینشان را متوقف کرد. آنها هدف آزار و اذیت قرار گرفتند چراکه پلیس مظنون شده بود که ازتجهیزات موازی و مشابه اپراتور موبایل برایارسال پیام‌های کوتاه دربارۀ فالون گونگ در حجم زیاد استفاده می‌کنند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سوی رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

درواقع پلیس چند تجهیز موازی و مشابه اپراتور موبایلدر اتوموبیل آنها پیدا کرد، اما آنها هیچ مدرکی نداشتند که ثابت کند آقای ژو و آقای شی از آن دستگاه‌ها برای ارسال پیام‌هایی دربارۀ فالون گونگ استفاده کرده‌اند. پلیس به‌منظور «اقرار» گرفتن از این دو تمرین‌کنندۀ فالون گونگ، برای دو روز متوالی بازجویی طولانی‌ای در بازداشتگاه شهرستان گویی‌دینگ از آنها به‌عمل آورد. طی این دو روز آقای ژو و آقای شی اجازۀ خوابیدن نداشتند. آقای ژو در اعتراض به این بدرفتاری برای مدت یک هفته دست به اعتصاب غذا زد.

چند ساعت پس از بازداشت این دو تمرین‌کننده، حدود سی مأمور از ادارۀ پلیس شهرستان گویی‌دینگ، ادارۀ پلیس شهر گوئی‌یانگ، ادارۀ پلیس بی‌های و نیروی وظیفۀ ویژۀ ادارۀ امنیت عمومی استان گویی‌ژو به خانۀ والدین آقای ژو یورش بردند. آنها بدون نشان دادن کارت شناسایی یا هیچ حکم تفتیشی از ساعت 11 شب تا 2 صبح روز بعد خانه را جستجو کردند. آنها با چند کیسه حاوی کتاب‌های فالون گونگی که توقیف کرده بودند از آنجا رفتند.

حدود 20 مأمور در 10 ژوئیه به خانۀ آقای ژو رفتند. از آنجا که کسی در خانه نبود، با شاه‌کلید در را باز کردند. آنها مدارکی که به دنبالش بودند را نیافتند و به شرکت برق و گاز محلی دستور دادند که برق و گاز خانۀ آقای ژو را قطع کنند.

بنا به گفتۀ افراد مطلع، بازداشت آقای ژو و آقای شی به استانداری گزارش شده است و پرونده به‌عنوان یک پروندۀ مهم درنظر گرفته می‌شود و مسئولین در تلاش هستند تا فرد یا افرادی را پیدا کنند که پیام‌های تلفنی کوتاه گروهی دربارۀ فالون گونگ ارسال می‌کنند. افراد مطلع همچنین فاش کردند که پلیس به دنبال یک تمرین‌کنندۀ فالون گونگ دیگر است که به این پرونده اضافه کند. مطابق با قانون اگر دست‌کم سه مظنون در یک پرونده درگیر باشند، آنگاه آن پرونده به‌عنوان یک جنایت گروهی درنظر گرفته می‌شود و مظنونین تحت مجازات سنگین‌تری قرار خواهند گرفت.