(Minghui.org) تمرین‌کننده فالون گونگ آقای ژو شیچیونگ از بخش لینچوان به ۵ سال حبس محکوم و در زندان سوژو پذیرش شد.

آقای ژو و همسرش خانم لی یینگ در شهرک هواجی، بخش لینچوان، شهر فویانگ، استان آنهویی زندگی می‌کنند.

آنها برای اولین بار در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶ دستگیر شدند زیرا علیه جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین که آزار و شکنجه فالون گونگ را آغاز کرد، شکایت جنایی ارائه دادند. آنها ۱۰ روز بعد آزاد شدند.

پس از آن آقای ژو برای اجتناب از ادامه دستگیری‌ها به شانگهای نقل‌مکان کرد.

اما ژانگ لی، معاون دفتر امنیت داخلی محلی و سایر مأموران آقای ژو را در ۲۱ اوت ۲۰۱۶ در شانگهای دستگیر کردند. آنها آقای ژو را برگرداندند و در بازداشتگاه بخش لینچوان محبوس کردند.

در بعدازظهر همان روز نیروهای پلیس خانم ژو را در خانه‌اش بازداشت و در بازداشتگاه شهر فویانگ زندانی کردند.

مشخص نیست که چه زمانی آقای ژو از سوی قاضی یانگ لیه از دادگاه بخش لینچوان تحت محاکمه قرار می‌گیرد.

درحالی‌که آقای ژو و همسرش هر دو در بازداشت می‌مانند، دختر ۱۹ ساله و پسر ۱۵ ساله‌شان که مجبور به ترک مدرسه شده بودند، برای حمایت مالی از خانواده به دنبال شغل هستند.

ژانگ لی همچنین بستگان، دوستان و همسایگان آقای ژو را مورد تهدید قرار داد. درنتیجه آنها به‌خاطر این تهدیدات، جرئت نکردند به این زوج در برداشت محصولِ مزرعه‌شان کمک کنند.

بخش‌های مرتبط با آزار و شکنجه آقای ژو و همسرش:
ژانگ لی (张磊)، معاون دایره امنیت داخلی بخش لینچوان: ۱۵۲۱۵۵۸۹۵۵۹ – ۸۶ +
یانگ ژیگانگ (杨志刚)، رئیس، دادگاه بخش لینچوان: ۶۴۰۳۱۶۶ – ۵۵۸ – ۸۶ +، ۱۳۵۰۵۶۷۵۲۸۸ – ۸۶ +