(Minghui.org) یکی از ساکنان شهرستان تاهه در زندان زنان هاربین در استان هیلونگ‌جیانگ در 15 مه 2018 زندانی شد تا بخاطر باورش دوره حبسش را بگذراند. خانم گائو شو‌یینگ در 20 آوریل 2018 بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حکومت کمونیستی چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است. پلیس محلی قبل از بردن او به بازداشتگاه محلی، او را برای معاینه به بیمارستانی برد.

خانم گائو کمی بعد از دستگیری‌اش به‌منظور اعتراض به بازداشت غیرقانونی‌اش دست به اعتصاب غذا زد. وضعیت سلامتی‌اش به‌تدریج روبه وخامت رفت. بازداشتگاه گفت که فقط اگر خانواده‌اش به آنها پول بپردازند او را از طریق وریدی تغذیه خواهند کرد. خانواده خانم گائو از پرداخت هزینه خودداری کرد.

خانواده‌اش در 27 آوریل وکیلی را استخدام کردند، اما دادگاه شهرستان تاهه از پذیرش فرم درخواست وکیل برای به عهده گرفتن وکالت او خودداری کرد. وکیل چاره‌ای نداشت جز اینکه فرم درخواستش را به دادگاه پست کند. مرکز پذیرش بسته‌های فوری پستی نشان داد که دادگاه بسته فرم درخواست را در 28 مه دریافت کرده است.

وکیل در 27 آوریل سعی کرد که با خانم گائو ملاقات کند اما نتوانست او را ببیند. مسئولین بازداشتگاه در اوایل همان روز به‌منظور احیای خانم گائو او را با عجله به بیمارستان محلی برده بودند.

چهار مأمور در ساعت 3:30 بعدازظهر 2 مه رسیدند و خانم گائو را به دادگاه بردند. به خانواده و وکیلش در رابطه با محاکمه‌اش اطلاع داده نشد. او به حبس محکوم شد، اگرچه جزئیات آن در دست تحقیق است. به او و خانواده‌اش نسخه‌ای از حکم رسمی داده نشد. او دائماً می‌گفت که می‌خواهد برای پرونده‌اش دادخواست تجدید نظر ارائه بدهد، اما هیچ کسی به او کمک نکرد که با خانواده یا وکیلش تماس بگیرد.

مأموران دادگاه و بازداشتگاه به خانواده‌اش به دروغ گفتند که وقتی محکومیت حبسش اجرایی شود، با ضمانت پزشکی آزاد خواهد شد. زمانی که محکومیت حبسش قرار بود شروع شود، مسئولین گفتند که درخواست ضمانت پزشکی رد شده است.

خانم گائو اگرچه حتی دچار بی‌اختیاری شده بود و قادر به راه رفتن نبود، در 15 مه به زندان منتقل شد.

گزارشات مرتبط:

خانم گائو شو‌یینگ از داشینگانلینگ تا سرحد مرگ تحت آزار و شکنجه قرار گرفت

معلمی بخاطر امتناع از انکار باورش تا سرحد مرگ شکنجه شد

معلمی به نام خانم گائو شویینگ از استان هیلونگ‌جیانگ به‌طور مکرر متحمل آزار و شکنجه شد