(Minghui.org) از سال 2014 از بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در استان گوییژو برخلاف میلشان نمونه‌گیری خون انجام شده است.

یکی از مأموران پلیس فاش کرد که دستور گرفتن نمونۀ خون از سوی ادارۀ امنیت عمومی استان گوییژو صادر شده است. نمونه‌های خون به‌منظور درست کردن یک پایگاه داده‌های دی‌ان‌ای از تمام کسانی که فالون گونگ را تمرین می‌کنند یا قبلاً تمرین کرده‌اند انجام می‌شود.

بسیاری از تمرین‌کنندگانی که از آنها نمونۀ خون گرفته شده است، گمان می‌کنند که این پایگاه داده‌ها برای کمک به برداشت اجباری اعضای بدن ایجاد می‌شود. گزارش تعداد بیشماری از شاهدان آشکار می‌کند که هزاران تمرین‌کنندۀ فالون گونگ به دلیل برداشتن اعضای بدنشان کشته شده‌اند و این اعضای بدن در صنعت پیوند عضو برای کسب سود فروخته می‌شوند.

در ادامه دو مورد جدید که در گوییژو آشکار شدند را ذکر می‌کنیم.

گرفتن نمونۀ خون از خانمی در روز روشن

خانم تمرین‌کننده‌ای به نام لیائو یوان در حوالی ظهر روز 16 مارس به خانه‌اش می‌رفت که مردی به سمتش آمد و دربارۀ تخریب ساختمانی در منطقه‌اش با او شروع به صحبت کرد.

وقتی آنها به نزدیک خانه‌اش رسیدند، یک مأمور پلیس زن به نام هان لیپینگ سر رسید و خانم لیائو را به سمت دیواری هل داد. او خانم لیائو را با دستان و پاهایش محکم نگهداشت و به آن مرد فریاد زد که فوراً آمپول را وارد رگ دستش کند. آن مرد چند بار به این کار اقدام کرد.

پس از انجام نمونه‌گیری خون او را رها و فرار کردند. خانم لیائو بسیار متعجب و عصبانی بود و فریاد می‌زد که علیه آنها اقدام قانونی خواهد کرد.

این اولین باری نیست که مأمور پلیس هان به‌زور از تمرین‌کنندگان نمونۀ خون گرفته است.

همان مأمور، خانم دیگری را برای گرفتن نمونۀ خون تحت فشار قرار داد

در نیمه‌شب 23 آوریل 2014، مأمور هان و چهار نفر دیگر به خانۀ تمرین‌کننده خانم تانگ ونژن مراجعه کردند.

آنها اصرار کردند که در را باز کند. وقتی در را باز کرد، هان به خانم تانگ گفت که می‌خواهند نمونۀ خون از او بگیرند و گفت که آنها نگران سلامتی‌اش هستند چراکه به‌تنهایی زندگی می‌کند.

خانم تانگ مکرراً امتناع ورزید. سپس هان او را تهدید کرد و گفت: «اگر اجازه ندهی، خانه‌ات را غارت می‌کنیم. اگر نمی‌خواهی آن اتفاق بیفتد، بگذار نمونۀ خونت را بگیریم و بعد ما خواهیم رفت.»

خانم تانگ با بی‌میلی رضایت داد. وقتی نمونۀ خون گرفته شد، هان به خانم تانگ گفت که مدرکی را امضاء کند. خانم تانگ از امضای آن مدرک خودداری کرد. هان دو نفر دیگر را خبر و خانه را غارت کرد. آنها مطالب فالون گونگ بسیاری مانند دی‌وی‌دی، تصاویر استاد لی، کتاب‌ها و یک دستگاه پخش موسیقی را بردند.

گزارش مرتبط:

استان گوییژو: تمرین‌کنندگان فالون گونگ در شهر آنشون تحت گرفتن نمونۀ خون اجباری قرار گرفتند