(Minghui.org)

بوم نقاشی، در اندازه ۸۳ در۱۴۰ سانتیمتر

در طول آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ)، هیچکس دقیقاً نمی‌داند که چند نفر در نتیجه این آزار و شکنجه کشته شده‌اند. تمرین‌کنندگان در سراسر جهان اغلب در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های چین با برگزاری مراسم شمع‌افروزی یاد هم‌تمرین‌کنندگانی که برای حفظ ایمان‌شان درگذشته‌اند را گرامی می‌دارند.

قسمت بالای نقاشی صحنه‌ای را نشان می‌دهد که تمرین‌کنندگان فالون گونگ افکار درست می‌فرستند و در قسمت پایین جایی که آب جمع شده، بازتاب صحنه مشابه‌ای در ابعاد دیگر است.