(Minghui.org) در شب 12 سپتامبر 2017 خانم لی شوانگ‌فنگ و خانم ژان جیه در یک مجتمع آپارتمانی در شهر هاربین مشغول صحبت بودند که بیش از بیست مرد سیاه‌پوش سر رسیدند و آنها را دستگیر کردند.

این دو بانو فکر کردند که آنها با دزدان مسلح مواجه شده‌اند و خانم لی آنقدر ترسیده بود که به گریه افتاد. رهگذران آمدند ببینند چه خبر است و یکی از آن مردان که بعداً مشخصی شد نامش ما وِی‌مین است فریاد زد: «دو دزد گرفتیم!»

خانم لی و خانم ژان چیزی ندزدیده بودند. آنها صرفاً تمرین‌کنندگان فالون گونگ بودند. فالون گونگ یک روش معنوی است که از سوی رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

پلیس کلید خانم لی را توقیف و خانه‌اش را غارت کرد. آنها 10 هزار یوآن پول نقد و بیش از شصت جلد کتاب فالون گونگ را بردند.

هیچ کدام از این مأموران یونیفورم نپوشیده و حکم تفتیش به همراه نداشتند. سپس آن شب خانۀ خانم ژان را غارت و بیش از 10 هزار یوآن پول نقد و سایر لوازم شخصی را توقیف کردند.

در همان شب چهار تمرین‌کنندۀ محلی فالون گونگ دیگر بازداشت شدند.

روز بعد پلیس به منزل خواهر خانم لی مراجعه کرد. آنها همه چیز ازجمله غذاهای داخل یخچال را زیرورو کردند.

پدر خانم لی که بیش از 90 سال دارد با خواهر او زندگی می‌کرد. او آنچنان توسط پلیس دچار شوک شده بود که فقط چند روز بعد درگذشت.

آقای پِی تینگیو یک تمرین‌کنندۀ محلی دیگر در 13 سپتامبر دستگیر شد و هنوز در حبس به سر می‌برد.

بیش از ۲۴۰ کیلومتر دورتر در شهر چانگ‌چون واقع در استان جیلین، هفت تمرین‌کنندۀ فالون گونگ مانند آقای پِی در همان شب بازداشت شدند. یکی از تمرین‌کنندگان به نام آقای لی گوجون (نسبتی با خانم لی ندارد) تحت چنان ضرب و شتم شدیدی قرار گرفت که دچار شکستگی در کاسۀ چشمش شد.

خانم لی 47 ساله در جریان بازجویی پلیس مطلع شد که بیش از دو هفته پیش از بازداشتش تحت نظر بوده است. یکی از مأموران تصویر رسیدی را به او نشان داد که او تعدادی سیم کارت تلفن را برای برخی از تمرین‌کنندگان در چانگچون پست کرده است.

تمرین‌کنندگان بازداشت شده در شهر هاربین متهم به کمک به خانم لی در خرید و ارسال این سیم کارتها شدند، درحالی‌که ادعا شد که تمرین‌کنندگان بازداشت شده در چانگ‌چون دریافت کنندگان این سیم‌کارتها بودند.

هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم به‌حساب نمی‌آورد و خرید و ارسال سیم‌ کارتهای تلفن صرفاً کاری قانونی است.

قرار است خانم لی در 30 مه 2018 محاکمه شود. سایر تمرین‌کنندگان نیز مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند، درحالی‌که جرئیات تاریخ دادگاه ‌هنوز در دسترس نیست.

گزارش مرتبط:

شکستگی حدقۀ چشم مردی اهل جیلین براثر ضرب و شتم پلیس و بازداشت همسرش به‌خاطر تلاش برای آزادی او