(Minghui.org) اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) در روزهای 9 و 10 ژوئن 2018 در شهر چینگدائو واقع در استان شاندونگ برگزار شد. این چهارمین بار بود که اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تاریخ 18 ساله‌اش در چین و اولین بار بود که خارج از شانگهای و پکن برگزار شد. در سال 2001 و 2006 در شانگهای و در سال 2012 در پکن برگزار شد.

پیش از برگزاری این اجلاس مسئولین در چینگدائو و شهرهای نزدیک به آن بازداشت‌های وسیع تمرین‌کنندگان فالون گونگ محلی را آغاز کردند. فالون گونگ یک تمرین مدیتیشن معنوی است که از ژوئیۀ 1999 توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

سان چی‌شنگ، دبیر حزب کمیتۀ امور سیاسی و حقوقی شهر وی‌فانگ با حضور در یک برنامۀ تلویزیونی به فالون گونگ افترا زد. کمیتۀ امور سیاسی و حقوقی یک سازمان غیرقضایی است که وظیفۀ ریشه‌کن کردن فالون گونگ به آن محول شده و قدرتی فراتر از سیستم اجرایی قانون و دستگاه قضایی به آن داده شده است.

در پی دستور سان چی‌شنگ، پلیس وی‌فانگ در تلاش برای منع تمرین‌کنندگان محلی برای رفتن به چینگدائو و دادخواهی برای تمرین فالون گونگ بسیاری از آنها را بازداشت کرد. در مجموع 163 تمرین‌کننده بین ماه آوریل و ژوئن بازداشت شدند. در بین آنها رونگ چون‌چنگ دو بار در تاریخ 12 آوریل و 14 مه بازداشت شد.

تمرین‌کنندگان بازداشت شده ساکن وی‌فانگ و هشت منطقۀ تابعۀ آن شامل شهرهای شوگوانگ، گائومی، چانگیی، چینگژو، ژوچنگ و آنچیو و همچنین شهرستان‌های چانگله و لینجو بودند.

فهرست کامل اسامی تمرین‌کنندگان بازداشت شده