(Minghui.org) در داروخانه‌ای کار می‌کردم که صاحبش از بیماری نادری رنج می‌برد. عضلات صورتش به دلیل فلج عصب، ناخواسته منقبض و تیک ایجاد می‌شد. طولی نکشید، این انقباض به عضلات فک و اطراف چشمانش نیز گسترش یافت. درمان مؤثری برای آن وجود نداشت و پیش‌بینی معمول پزشکان مرگ کامل بافت عضلانی صورت و فلج بود. او درمورد ظاهر خود بسیار آگاه بود و با این شرایطی که پیش‌آمده بود خجالت می‌کشید. او به‌دنبال درمان در بیمارستان‌های مختلف بود و مبالغ هنگفتی را برای ویزیت پزشکان معروف و داروهای گران‌قیمت پرداخت می‌کرد. اما تمام وقت و پولش بیهوده تلف می‌شد و او بهبود نیافت.

می‌دانست که من فالون گونگ را تمرین می‌کنم و گاهی اوقات از من درباره آن می‌پرسید. می‌دانستم هنگامی‌که به خارج از چین سفر کرده، از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) خارج شده بود. یک روز صبح از من پرسید: «آیا روشی را می‌شناسی که بتواند بیماری‌ام را درمان کند؟» پاسخ دادم: «در واقع یک درمان وجود دارد، اما سؤال این است: "آیا جرأت می‌کنی این کار را انجام دهی؟"» به‌نظر می‌رسید که هیجان‌زده شده است و فوراً از من خواست با دقت آن را شرح دهم.

به او گفتم: «اگر با صمیمانه در انظار عمومی فریاد بزنی، "فالون دافا خوب است، حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است" درمان خواهی شد.»

استاد بیان کردند:

«حتی وقتی یک فرد عادی امروز فریاد می‌‏زند "فالون دافا خوب است"، استاد او را محافظت خواهد کرد، چون او آن کلمات را فریاد زده است نمی‌‏توانم او را در میان شیطان محافظت نکنم.» («آموزش و تشریح فا در کنفرانس فا در متروپولیتن نیویورک»)

فکر می‌کردم فریاد او مانند اعتبار بخشی به دافا است و استاد قدرت دافا را به او نشان خواهند داد.

او به‌طرف در ورودی فروشگاه رفت و به هرکسی در خیابان فریاد زد: «فالون دافا خوب است!» پس از آن به من لبخند زد و من گفتم: «عالی است!»

او هیجان‌زده به‌نظر می‌رسید و ناخودآگاه با شادی چهره‌اش را لمس کرد. ناگهان با شگفتی گفت: «نگاه کن! چهره‌ام دیگر دچار تیک نمی‌شود.» به او نگاه کردم و چهره‌اش حقیقتاً عادی به‌نظر می‌رسید. سایرین نیز در فروشگاه آمدند که نگاهی به او بیندازند. می‌دانستم که استاد از او مراقبت می‌کنند و همه شاهد قدرت دافا بودند.

او تمام کارکنان و تعدادی از مشتریان فروشگاه را جمع کرد و به همه گفت: «همگی شما باید به‌خاطر داشته باشید "فالون دافا خوب است" و این عبارت را اغلب تکرار کنید. برکت نصیب‌تان خواهد شد. به صورتم نگاه کنید. من واقعاً درمان شدم از استاد دافا سپاسگزارم!»